Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Lobēšana

Lobēšana

Lobēšana ir sabiedrisko attiecību forma, kas ietver uzņēmuma un likumdevēja orgānu savstarpējās attiecības konkrētu likumu, normatīvo aktu izmaiņu, grozījumu vai papildinājumu gadījumos.

Pielietojot veiksmīgus lobēšanas pasākumus, iespējams aizsākt veiksmīgu sadarbību ar valdības, valdošo partiju pārstāvjiem un netieši piedalīties un ietekmēt procesus, kas skar konkrēto, uzņēmuma interešu lokā esošo, normatīvo aktu izmaiņas.

Lobēšana ir informācijas sniegšana, sava viedokļa paušana likumu izstrādātājiem un pieņēmējiem, izmantojot to, ka valstī ar demokrātisku pārvaldes iekārtu ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus, saņemt un izplatīt informāciju un idejas.

Lobēšana ir informācijas un ideju izplatīšana ar mērķi ietekmēt ar likumu un normatīvo aktu pieņemšanu saistītos viedokļus un stimulēt amatpersonas un deputātus rīkoties atbilstoši lobētāja vēlmēm.

Lobēšanu vislabāk var veikt cilvēki, kas pārzina lēmumu pieņemšanas struktūru, pārvalda likumdevēja orgānu darbības un attiecību principu un sabiedriskās lietas, kā arī, kas spēj pārliecinoši argumentēt par labu interešu grupas viedoklim.

Alberta Sabiedriskās Attiecības izpilda klientu pasūtījumu veikt lobēšanu  uzņēmuma interesēs, lai ietekmētu likumdošanu klientam vēlamajā virzienā, kā arī lai liktu likumdevējiem paraudzīties no uzņēmēju pozīcijām.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: info@alberts.lv , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts

Foto: Ernest Duffoo/ https://www.flickr.com/photos/ernestduffoo/ / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/