Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Muzikālais pavadījums reklāmas video

Kā rast balansu starp video vizuālo un audiālo noformējumu

Mūzika ir viens no spēcīgākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Ar tās palīdzību var uzrunāt cilvēku emocionālā līmenī un paspilgtināt vēstījuma saturu. Ne velti, iznākot jaunai filmai, tiek izdots arī tās singls, vai pat radīta singlu plate, kas kļūst par patstāvīgu mākslas darbu. Ar mūzikas palīdzību filmai var piešķirt nepieciešamo “atmosfēru” un mākslinieciski “pasvītrot” katras ainas būtību. Arī reklāmas video dažādu skaņdarbu izmantošana ir kļuvusi par ierastu praksi – veiksmīgas kampaņas rezultātā, dziesma kļūst par promotētā produkta vizītkarti, un daudzi to vairs nesaista ar izpildītāju, kurš ir dziesmas pirmatskaņotājs.

Pasaulē ir daudz veiksmīgu piemēru, kad populāra dziesma kļūst par lielisku kāda produkta reklāmas papildinājumu, un otrādi – speciāli reklāmas video radīts skaņdarbs kļūst atpazīstams, pateicoties tā biežajai atskaņošanai televīzijā. Svarīgākais, izvēloties muzikālo pavadījumu savai video reklāmai, ir saprast – kādu vēstījumu ar šo dziesmu jūs vēlaties nodot.

Pirms skaņdarba izvēles jāsaprot, kādi izteiksmes līdzekļi video dominēs – vai reklāmā būs ierunāta balss, vai arī tās audiālo noformējumu veidos tikai mūzika. Ja video daudz runā, tad labāk izvēlēties neitrālu fona mūziku bez vārdiem, citādāk teksts var pārklāties vai kļūt neskaidrs. Savukārt, ja video uzsvars tiek likts uz spilgtiem, iedvesmojošiem kadriem, tad kompozīcijas dinamikas kāpināšanai var izmantot spēcīgu un izteiksmīgu skaņdarbu – arī ar vārdiem.

Var iet arī pilnīgi pretēju ceļu – ļaut mūzikai iedvesmot, un radīt video vizuālo saturu, balstoties uz skaņdarba raksturu. Ne vienmēr ir skaidri mērķa sasniegšanas priekšnosacījumi, dažkārt mēs zinām, ko vēlamies pateikt, bet nezinām ar kādiem izteiksmes līdzekļiem, tādēļ šādā gadījumā kāds iedvesmojošs skaņdarbs var sniegt nepieciešamo impulsu.

Svarīgākais ir atrast balansu starp piefilmējumiem un mūziku, lai abas komponentes papildina viena otru, radot vienotu stāstu, kas efektīvi nodos vēstījumu video skatītājiem. Mūzikai ir jākļūst par daļu no reklāmas video – tā nedrīkst pazust mainīgajos kadros, kā arī ņemt pār tiem virsroku. Mūzika ir spēcīgs instuments, kas jāprot izmantot.

Foto: risa ikeda/ https://www.flickr.com/photos/i-rocksteady//https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/