Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Sabiedriskās attiecības un ētika

PR filosofija

Katrai profesijai ir morāls mērķis. Sabiedriskajām attiecībām tas ir – sociālā harmonija. Savā darbā PR profesionāļi nodarbojas ar savstarpējas sapratnes un mierīgas līdzāspastāvēšanas veicināšanu starp indivīdiem un institūcijām. Augstākajā līmenī SA konsultē klientu organizācijas iesaistot sabiedrību lēmumu pieņemšanā un pārliecinoties, ka organizācijas darbības ir ne tikai organizācijas, bet arī to sabiedrības locekļu, ko organizācijas darbības ietekmē, interesēs.

Par to, ka sabiedrības intereses nedrīkst ignorēt, viens no pirmajiem sāka runāt viens no sabiedrisko attiecību pamatlicējiem – Ivy Lee. Lee un citu industrijas pionieru pūles panāca to, ka sabiedriskās attiecības sāka uzskatīt kā vienu no organizācijas vadības funkcijām, dēvētu arī par organizācijas „sabiedrisko sirdsapziņu”. Mūsdienu sabiedrisko attiecību praktiķi ideālā gadījumā darbojās kā padomdevēji augstākajām vadības pozīcijām, kas viņiem ļauj piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Diemžēl mūsdienu speciālisti nereti saprot, ka darbojas vidē, kurā jebkuras pūles mainīt sociāli neatbildīgus uzņēmumus šķiet tikai daļēji iespējamas.

PR speciālistam un visai sabiedrisko attiecību industrijai nākas saskarties ar daudziem ētiskas dabas pārbaudījumiem. Visus šos izaicinājumus var pārvarēt, ja vien par profesijas būtisku sastāvdaļu tiek atzīta morālā atbildība.

Ētiskie pārbaudījumi nav statiski, tie mainās, parādoties jauniem gadījumiem, mainoties domāšanai. Arī jauno komunikācijas tehnoloģiju attīstība prasa jaunus, sarežģītus ētiskos standartus. Viena no problēmām ir arvien lielākās iespējas mainīt patiesību (programmas, kas apstrādā attēlus – iespējams lieliski viltot fotogrāfijas, video relīzes – reģionālās TV stacijas parasti tās „laiž gaisā” tādas, kādas atsūtītas, utt.)

Attīstoties tehnoloģijām, arvien lielāka nozīme jāpiešķir tam, ka sabiedrisko attiecību speciālista sniegtā ziņa parādās oriģinālā formā, tā daudz biežāk sasniedz mērķauditorijas tieši, bez starpniekiem.

Attīstoties PR industrijai, sabiedrisko attiecību speciālisti var saņemt arī atbilstošas apmācības un kursus, kaut kas tāds pagājušā gadsimta pirmajā pusē bija pilnīgi nedzirdēts.

Lai arī labam sabiedrisko attiecību speciālistam ir jāpiemīt labām rakstīšanas un kampaņu plānošanas prasmēm, patiesam profesionālim vajadzīga arī laba izpratne par PR filozofiju. Un šai filozofijai būtu jāietver arī ētikas teorija un prakse.

Foto: Pontus Edenberg/ http://www.freeimages.com/photographer/pontuse-45442
Pārpublicēts no iepriekšējās alberts.lv versijas