Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Mārketinga pamati

Trīs stratēģijas var būt par pamatu 101 mārketinga stratēģijai

Vajadzīgas ir tikai trīs mārketinga stratēģijas komercdarbības attīstībai: 1. palielināt klientu skaitu, 2. palielināt vidējo darījumu apjomu, 3. palielināt atkārtota pirkuma biežumu.

Ņemot vērā šos trīs faktorus būtu jāizvērtē katras mārketinga stratēģijas spēja tieši ietekmēt un uzlabot.

Palielinot tikai vienu faktoru komercdarbība attīstīsies lineāri. Visu trīs faktoru palielināšana dos ģeometrisku tās attīstību.

Mārketinga stratēģija Nr.1. Klientu skaita palielināšana.

Lielākajai daļai uzņēmēju un menedžeru pirmajam solim, lai attīstītu savu komercdarbību, ir jābūt klientu skaita palielināšana.

Zaudējumi var rasties tad, kad pieredzējušam tirdzniecības personālam ir uzticēts noformēt un īstenot mārketinga programmu, kas paredz ieguldīt korporatīvus resursus, lai atrastu vairāk klientu.

Precīzi pielietotas mārketinga pamata stratēģijas efektīvi palīdz piesaistīt jaunus klientus, kas ir gatavi un spējīgi pirkt produktus vai pakalpojumus. Mārketinga stratēģiju galvenais mērķis ir dot tirdzniecības personālam perspektīvas, lai to konvertētu ienesīgos klientos.

Vienkāršs veids, kā uzņēmumu īpašnieki var palielināt klientu skaitu, ir atlīdzināt esošos klientus par jaunu klientu piesaistīšanu.

Mārketinga stratēģija Nr.2. Darījumu vidējā apjoma palielināšana.

Īpašnieki un menedžeri lielāko tiesu sava laika pavada vadot savu uzņēmumu un meklējot jaunus klientus. Viņi bieži neievēro savus pastāvīgos klientus. Šie klienti tiek uzskatīti par pašsaprotamu lietu un bieži vien viņiem nemaz netiek piedāvāts iegādāties vairāk produktu vai pakalpojumu.

Bezrūpīgi gaidot, ka klienti pirks noteiktu daudzumu preču vai pakalpojumu, nemaz nepiedāvājot tiem iegādāties vēl, var būt uzņēmējdarbības bojāeja. Šāda attieksme beigu beigās var būt par iemeslu tam, ka klienti tērē mazāk naudas. Klienti, kam vienā laidā nepiedāvā neatvairāmus piedāvājumus, lai turpina pirkt vairāk tos pašus produktus vai pakalpojumus no viena uzņēmuma, meklēs piedāvājumus pie citiem.

Sistemātiski jāpiedāvā klientiem vairāk labuma caur papildus produktiem vai pakalpojumiem pārdošanas brīdī. Šādā vienkāršā veidā uzņēmēji var palielināt darījumu apjomu.

Mārketinga stratēģija Nr.3. Atkārtota pirkuma biežuma palielināšana.

Nobriedušā uzņēmējdarbībā vidējais klientu iepirkšanās modelis attīstās un (līdzīgi vidējam darījumu daudzumam) parasti tiek uzskatīts par pašsaprotamu un reti kad tiek uzlabots.

Atkārtoti piesaistīt klientus gūt papildus peļņu var tikai pastāvīgi apmierinot klientu vēlmes. Ja netiek paredzētas dažādas mārketinga stratēģijas klientu vēlmju pastāvīgai apmierināšanai, tad mazāk klientu izvēlas atgriezties.

Ik pa laikam bijušajiem un tagadējiem klientiem paziņojot par jaunumiem un piedāvājumiem pa telefonu vai e-pastu, visumā palielina viņu atkārtoto pirkumu biežumu. Šis ir vēl viens solis, kā īpašnieki var veicināt savu uzņēmējdarbību.

Foto: Carlos Sotelo/ http://www.freeimages.com/photographer/csotelo-50453