Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Galvenās atšķirības starp mārketingu un sabiedriskajām attiecībām

Kā labā strādā mārketings, kā labā - sabiedriskās attiecības?

Lai gan mārketings un sabiedriskās attiecības lieliski papildina viens otru, daudzi speciālisti vēl aizvien uzskata, ka nepieciešams izvēlēties starp abām šīm metodēm. Neapšaubāmi, gan mārketingam, gan sabiedriskajām attiecībām ir savas unikālās priekšrocības, taču kā neapjukt šajos terminos? Mēs zinām, ka mārketings un sabiedriskās attiecības spēlē nozīmīgu lomu uzņēmējdarbības attīstībā – to mērķis ir palīdzēt biznesam uzplaukt, taču uzdevumi, kā to panākt, katrai no šīm metodēm ir citādāki. Mēs bieži redzam, ka šos terminus nereti raksta kopā – mārketings un sabiedriskās attiecības…taču vai mēs zinām, kādas ir atšķirīgās iezīmes vienai un otrai metodei?

Galvenā atšķirībā slēpjas abu mērķos. Mārketinga mērķis ir izveidot un ieviest tirgū kādu produktu vai pakalpojumu, kuru cilvēki labprāt vēlēsies iegādāties, – tā vairāk koncentrējas uz reklāmu, savukārt sabiedriskās attiecības galvenais uzdevums ir tēla veidošana.

Sabiedrisko attiecību mērķis ir veidot attiecības ar visām ieinteresētajām pusēm – ne tikai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Sabiedriskās attiecības uzdevums ir rādīt labvēlīgu vidi, kurā uzņēmumam paveras plašākas iespējas un nodrošināt savu dzīvotspēju.

Kā savulaik trāpīgi atzīmējis mārketinga guru Als Rīzs, sabiedriskās attiecības ir uguns gaisma, mārketings – liesmas.

Ko tas nozīmē? Būtībā mārketings ir vairāk aktīvs, nekā sabiedriskās attiecības, kas koncentrējas uz informēšanu un jaunu produktu veicināšanu. Lai arī sabiedriskās attiecības ir cieši saistītas ar tirdzniecības funkciju, tās ir vairāk vērstas uz produkcijas un pārdošanas atbalstu, nevis tiešu pārdošanu, kā mārketinga gadījumā. Mārketings pa lielam ietver zīmola pilna apjoma komunikāciju, sākot no reklāmas, beidzot ar komunikāciju ar klientiem, savukārt sabiedriskās attiecības vada dialogu starp patērētājiem, neskatoties uz to, vai tie ir jūsu klienti vai nē.

Sabiedriskās attiecības darba nianses ir daudz smalkākas tādā ziņā, ka tās uzdevums ir izveidot un uzturēt pozitīvu tēlu sabiedrībā, tādu, kas būtu patīkams gan sabiedrībai, gan klientiem un arīdzan sadarbības partneriem. Sabiedriskās attiecības paredz īstenot sabiedriskās un labdarības aktivitātes, kas lielā mērā veicina uzņēmuma atpazīstamību. Savukārt reklāma jeb mārketings ir cieši saistīts ar komerciālo pasauli, tā galvenais uzdevums ir izzināt pircēju vajadzības un vēlmes, radot tiem atbilstošu produktu. Mārketinga aktivitāšu mērķis, atšķirībā no sabiedriskajām attiecībām, kas koncentrējas uz tēlu un sabiedrības novērtējumu, ir panākt patērētāju pirktspēju. Mārketings ir reklāma, kuras mērķis ir pievilināt klientus.  Mārketings vairāk nekā citas uzņēmējdarbības funkcijas, sadarbojas ar klientu – kā jau norādīts, tam ir svarīgi izzināt topošā patērētāja vēlmes un vajadzības.

Uz jautājumu, kuru no metodēm labāk izvēlēties, atbilde visbiežāk izpaliek. Konsekventa sabiedrisko attiecību programma palīdzēs veidot vispārēju izpratni par savu produktu, pakalpojumu vai zīmolu, kā arī papildinās jebkurus tiešā mārketinga un reklāmas centienus. Tātad būtībā sabiedriskajām attiecībām un mārketingam jādarbojas kopā un veiksmīgi jāpapildina vienam otru.

Foto: JFXie/ https://www.flickr.com/photos/jfxie//https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/