Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Attiecības ar medijiem un viedokļu līderiem

Pakalpojumi

Sabiedriskās attiecības ir  mērķtiecīgi plānots un vadīts pasākumu kopums, kas veido un uztur Jūsu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, kā arī informē sabiedrību par Jūsu uzņēmuma darbību, mērķiem un filozofiju, tādā veidā vairojot klientu un patērētāju uzticību uzņēmumam un tā produktam.

Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas jeb darbības lauki. Šīs aktivitāšu sfēras ir saistītas ar  popularitātes celšanu, sabiedrības informēšanu, noieta veicināšanu, kontaktu veidošanu, uzņēmumam stabilas vietas radīšanu sabiedrībā, kā arī aktīvs darbs krīzes situācijās, cenšoties atjaunot uzņēmuma labo slavu vai nenodarīt tai ievērojamus kaitējumus.

Lai to visu varētu realizēt, sabiedriskajām attiecībām, tāpat ka reklāmai un veicināšanas pasākumiem, ir jābūt plānotām.

Sabiedrisko attiecību plāns balstās uz rūpīgi izstrādātu aprakstu par to:

Viena no lielākajām un ietekmīgākajām sabiedrības grupām ir prese.

Tā kā uzņēmums pats nevar visu kontrolēt, par ļoti būtisku pasākumu izvēršas attiecību veidošana ar presi. Ja uzņēmums pats sevi nepozicionēs, tad to izdarīs sabiedrība vai konkurenti, nereti, uzņēmumam nevēlamā kontekstā.

Publicitāti var definēt kā netiešu pieprasījuma stimulēšanu ievietojot bezmaksas jaunumu rakstus par sava uzņēmuma aktuālākajiem jaunumiem. Salīdzinot ar citām stimulēšanas metodēm, sabiedriskās attiecības ar presi ir lēta metode, taču ar augstu efektivitāti. Iemesls ir cilvēku lielā paļāvība plašsaziņas līdzekļiem pretstatā paša uzņēmuma tiešai informēšanai.

Vērā ņemams ieguldījums uzņēmuma tēla spodrināšanā ir sabiedrībā populāru un atpazīstamu personu piesaiste uzņēmuma produkcijai, tās reklamēšanai, iesaistoties dažādās diskusijās, uzstājoties prezentācijās un tamlīdzīgos pasākumos.

ALBERTS saviem klientiem sniedz profesionālu palīdzību sabiedrisko attiecību veidošanas un veicināšanas procesā, lai sabiedrība par Jūsu uzņēmumu uzzinātu tieši to un tieši tā, kā Jūs to vēlaties. Alberta Sabiedriskās Attiecības  izprot klientu vēlmes pēc kvalitatīva tēla izstrādes un veiksmīgas tā pozicionēšanas plašākai sabiedrībai iepriekš izvirzīto mērķu ietvaros.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts