Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Reklāmas kampaņu stratēģija

Pakalpojumi

Reklāmas un komunikācijas stratēģijas izstrāde ir viens no svarīgākajiem reklāmas kampaņas veidošanas posmiem.

Viens no pirmajiem soļiem, izstrādājot reklāmas un komunikāciju stratēģiju, ir reklāmas mērķu noteikšana. Šiem mērķiem ir jābalstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par

– kopējo tirgus situāciju,
– mērķa tirgus apzināšanu,
– preces pozicionēšanu,
– vienota mārketinga kompleksa izstrādi.

Reklāmas mērķis ir konkrēta rīcības taktika kā informēt, atgādināt un pārliecināt auditoriju noteiktā laika periodā.

Informējoša rakstura reklāma tiek izmantota pie produkta ieviešanas tirgū un tādā gadījumā reklāmas mērķis ir informēt mērķauditoriju par konkrēto produktu, tā īpašībām un kvalitātēm. Pēc tam seko cīņa ar konkurentiem, kas izraisa nepieciešamību pēc efektīvas, efektīgas un pārliecinošas reklāmas, kas uzsver produkta priekšrocības, ieguvumus no tā lietošanas, atgādina par augsto kvalitāti un provocē patērētāju ilgstošai patērēšanai. Nereti pārliecinošā reklāma pāraug salīdzinošajā reklāmā, ar kuras palīdzību uzņēmums tiešā vai  netiešā veidā salīdzina savu produktu ar konkurentu produktu. Vēl viens reklāmas mērķis ir atgādināt par produktu, neļaut patērētājiem to aizmirst, izraisot vieglas, bet noturīgas formas atkarību.

Izstrādājot reklāmas stratēģiju, jāpieņem stratēģiski lēmumi par

– reklāmas izgatavošanu,
– mediju izvēli,
– kā arī jāveic mārketinga elementu savstarpēja koordinācija ar tiem atvēlētiem naudas līdzekļiem.

Lai mārketinga un reklāmas komunikāciju stratēģija sniegtu nepieciešamo atdevi ilgstošā laika periodā, reklāmas darbībām  jāpapildina vienai otra un jābūt savstarpējā saskaņā.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem izstrādā reklāmas un komunikāciju stratēģiju atbilstoši klientu vēlmēm un iespējām, strādājot jau ar atlasītu mērķgrupu un radošu pieeju reklāmas ziņojumu izstrādei un mediju atlasei.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts