Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Sponsorēšana

Pakalpojumi

Sponsorēšana ir ievērojami mainījusi savu sākotnējo veidolu un kļuvusi par efektīvu un pārdomātu reklāmas līdzekli.
Sponsorēšana rodas brīdī, kad uzņēmums paredz finansiālu līdzekļu/resursu piešķiršanu pasākumam vai notikumam apmaiņā pret publicitāti vai cita rakstura saistībām ar  šo pasākumu vai notikumu.

Tradicionāli ar sponsorēšanas palīdzību tiek veicināts kontakts ar potenciālo auditoriju.

Pēdējo gadu laikā sponsorēšana kļūst arvien populārāka, daži uzņēmumi arvien lielāku uzmanību koncentrē tieši sponsorēšanai nevis reklāmai vai stimulēšanas pasākumiem.

Sponsorēšanas apjoma pieaugumu ir sekmējuši sekojoši faktori:

– normatīvo aktu ierobežojumi tabakas un alkohola reklāmām.
– tradicionālo reklāmas mēdiju pieaugošās izmaksas. Sponsorēšana ir ļoti efektīvs veicināšanas pasākums salīdzinājumā ar tradicionālajām reklāmas metodēm.
– papildus iespējas dažādu brīvā laika pavadīšanas iespējās – piemēram, sponsorējot sporta pasākumus
-Sponsorēto pasākumu mediju lielā publicitāte medijos.
– Globālo mediju pieaugums. Ir ļoti daudz televīzijas kanālu, kurus skatās visā pasaulē, līdz ar to piedaloties sponsorēšanā pasaules mēroga pasākumā, ir iespēja vieglāk piekļūt starptautiskai auditorijai.
– sponsorēšanas efektivitāte. Aizvien vairāk un vairāk mārketinga speciālisti nonāk pie atziņas, ka sponsorēšana dod lielu atdevi. Precīzi izplānota sponsorēšana, ar konkrētiem mērķiem un koncentrēta uz speciālu mērķauditoriju ir efektīvs mārketinga līdzeklis.

Lai veiktu sponsorēšanu un vēlāk varētu izvērtēt tās lietderīgumu, ieteicams vadīties pēc sekojošiem ieteikumiem:

 

ALBERTS saviem klientiem organizē sponosrēšanas pasākumus izvēloties atbilstošāko sponsorēšanas veidu, izpausmi, atbilstību mērķim, lai no sponsorēšanas tiktu gūts maksimāls labums.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts