Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Reklāmas plānošana

Pakalpojumi

Pēc reklāmas stratēģijas izstrādes un mērķu izvirzīšanas, ir jāpievēršas reklāmas plāna sagatavošanai.
Jautājums par to, vai ir iespējama visu ideju realizācija, parasti apstājas pie finansēm, līdz ar to reklāmas budžeta izstrāde kļūst par galveno reklāmas plāna sastāvdaļu.

Uzņēmums vēlas iztērēt līdzekļus saprātīgā daudzumā: ne vairāk, cik tas ir nepieciešams, kā arī ne mazāk, lai iepriekš nospraustie mērķi varētu tiktu sasniegti. Budžeta izlietošanai ir liela nozīme, taču tā nozīmi nevajag pārvērtēt, jo reklāmas iedarbīgums un efektivitāte nav tieši atkarīga no tai atvēlētā budžeta lieluma. Būtiskāk, lai reklāma strādā un tiek adekvāti uztverta.

  • Plānojot budžetu jāņem vērā tāds raksturlielums kā dzīves cikla posms, kurā, reklāmas aktivitāšu izstrādes brīdī, atrodas Jūsu produkts.
  • Jauniem produktiem nepieciešams lielāks budžets nekā jau pazīstamiem un popularitāti iekarojušiem. Jāņem vērā arī tirgus daļa un mērķa auditorijas pazīmes , īpatnības un atšķirības.
  • Nākotnes plāni: tirgus daļas paplašināšana, noturēšana līdzšinējā apmērā vai sašaurināšana. Tirgus daļas paplašināšanas gadījumā ir jārēķinās ar ievērojami lielāku izdevumu īpatsvaru, nekā situācijā, kad par mērķi tiek izvirzīta tirgus daļas saglabāšana.

Svarīgi ir iegūt informāciju par konkurentu skaitu tirgū, to uzvešanos, reklāmas aktivitātēm, atšķirīgām priekšrocībām. Ja Jūsu konkurenti ar „skaļas” (agresīvas, atraktīvas, utt.) reklāmas palīdzību pozicionē savu produkciju Jūsu kopējā mērķa tirgū, tad lai tos „pārkliegtu”, nepieciešama arīdzan „skaļa” un noturīga balss jeb lieli ieguldījumi, nepiemirstot pasvītrot sava produkta atšķirību no citiem līdzīgiem konkurentu produktiem.

Reklāmas budžeta noteikšanā var vadīties pēc dažādiem principiem, piemēram:

– Budžetu var rēķināt vadoties pēc iepriekšējā gada budžeta un vēl, ņemot vērā ekonomiskās izmaiņas tirgū.
– Apskatot katru uzstādīto mērķi, jāizrēķina, cik daudz naudas prasīs tā realizēšana.
– Aprēķina, pamatojoties uz atkarību starp izdevumiem reklāmai un noieta apjomu.

Reklāmas plānā ietilps konkrēti izstrādātu darbību kopums, iepriekš noteikts reklāmas stratēģijā. Stratēģijā tika noteikti galvenie mērķi, un veidi, kā tos var sasniegt – ar kādu mediju palīdzību, kādā mērķa tirgū, cik intensīvi, savukārt reklāmas plānā ietilpst jau reālas darbības – kādas aktivitātes kāda budžeta ietveros tiek pielietotas.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem izstrādā reklāmas plānu tā, lai reklāmas budžeta izstrāde  palīdz veikt izvēli un novērtēt reklāmas daudzumu un efektivitāti, savienot naudas resursus ar iespējām un lai izvairītos no gadījumiem, ka tiek veidota reklāma nepamatojot, kāpēc konkrētais naudas apjoms tiek atvēlēts un ko tas dos. Klients iegūst pārskatu par līdzekļu izlietojumu un vēlāk arī par to efektivitāti, kas ļoti labi var kalpot turpmāko budžetu izstrādē reklāmas plānu sastādīšanā.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts