Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Zīmola atjaunošana (rebrendings)

Pakalpojumi

Uzņēmuma zīmols, neapšaubāmi, ir tas, kas veido jūsu biznesa pamatu. Zīmols ir viens no visspēcīgākajiem ieročiem mārketinga pasaulē. Tas ir spēcīgs vizuālais, emocionālais vai racionālais un uzvedības modelis, kas asociējas ar kādu konkrētu uzņēmumu vai produktu. Var teikt, ka zīmols ir visu uzņēmuma vērtību, ideālu, īpašību un personības iezīmju kopums, taču jābūt gatavam tam, ka bieži vien zīmols noveco un vairs nav saprotams mērķauditorijai.

Rebrendings ir sarežģītas izmaiņas esošajā zīmolā vai tā komponentos (ideoloģija, pozicionēšana tirgū, stratēģija, vērtības). Rebrendings nozīmē stratēģiskas izmaiņas, taču tas ne vienmēr nozīmē grafiskās identifikācijas izmaiņas un mērķauditorijas paplašināšanu vai maiņu, runa var būt arī par zīmola atbilstību uzņēmuma vīzijai un vērtībai.

Rebrendings ir ļoti sarežģīts pasākums, turklāt tas ir saistīts ar zināmu risku: ja tas tiek veikts nepareizi, uzņēmums var zaudēt daļu no esošās auditorijas un tā arī neiegūt jaunu. Tāpēc šim nolūkam jābūt skaidram mērķim. Populārākie rebrendinga mērķi ir:

  • zīmols ir novecojis un vairs neatbilst mūsdienu pasaules prasībām;
  • tirgū ir parādījies konkurents ar līdzīgu zīmolu, un, lai to uzvarētu, ir vajadzīgas radikālas izmaiņas;
  • izvirzīti jauni ambiciozi mērķi (piemēram, ir jāpārorientējas uz citu auditoriju ar lielu pārdošanas potenciālu);
  • uzņēmums maina pamatdarbību vai pārņem citu uzņēmumu (piemēram, traktoru ražotājs sāk ražot automašīnas);
  • zīmols vairs neatbilst uzņēmuma vērtībām.

Rebrendinga procesā ir svarīgi saglabāt attiecībās ar klientiem, tostarp saglabāt esošās auditorijas lojalitāti un iegūt jaunu. Tāpat ir svarīgi koncentrēties uz vecā zīmola pozitīvajiem elementiem, pievienojiet jaunus identifikatorus. Jūsu uzņēmuma vīzijai, misijai un vērtībām ir jāatspoguļo tas, kā tiks attīstīts uzņēmuma zīmols.

Ir dažādi rebrendinga posmi. Pirmajā posmā auditori nosaka zīmola atpazīstamību, uzzina konkurences priekšrocības, novērtē stiprās un vājās puses, pieejamos resursus. Tā laikā tiek sastādīts tipiska patērētāja portrets, analizēta viņa motivācija. Mērķa tirgū tiek novērtēta kapacitāte un attīstības iespējas .Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiek noteikta jauna mērķauditorija, zīmolam tiek izveidota jauna vizualizācija – nosaukums, emblēma, logotips, reklāmas saukļi un runas moduļi. Tiek izstrādāts vietnes un sludinājumu dizains un aprakstīta komunikācijas veicināšanas stratēģija. Tad dzīvē tiek ieviestas visas izmaiņas un ar tām tiek iepazīstināti pēc iespējas vairāk cilvēki.

Alberta Uzņēmumu grupa palīdz uzņēmumiem veikt zīmola rebrendingu, nodrošināt to atpazīstamību un to, ka patērētāji ir ar mieru maksāt vairāk salīdzinājumā ar pietiekoši līdzvērtīgu citu tirgus dalībnieku produkciju.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts