Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Mārketinga stratēģija

Pakalpojumi

Mārketinga stratēģija ir tā, kas vieno visas uzņēmuma mārketinga aktivitātes vienā veselumā, kā arī nosaka kopējās vadlīnijas, pēc kurām darboties un plānot mārketinga aktivitātes saskaņā ar kopējiem uzņēmuma mērķiem.

Lai sasniegtu tos klientus, kurus ir jāsasniedz, ar labu produktu nepietiek, ir jābūt arī vienotai stratēģijai. Efektīvas stratēģijas radīšanai nepieciešama pamatīga tirgus izpēte, plānošana, analīze, pieredze un zināšanas.

Mārketinga stratēģijas izstrāde sākas ar kopējās tirgus situācijas izpēti un analīzi.

Kopumā ir iespējamas četras tirgus kategorijas, ar kuru palīdzību var pieņemt atbilstošus lēmumus un tālākus risinājumus.

 

Izstrādājot mārketinga stratēģiju ir jāaaplūko arī uzņēmuma darbības sfēra – uzņēmuma nozares raksturojums un tās attīstība, konkurences līmenis, produkcija, tirgus segmenti, kuros uzņēmums atrodas vai plāno atrasties.

Mārketinga stratēģijas izstrādē var vadīties pēc sekojoša plāna:

  • Uzņēmuma mārketinga misijas noteikšana saistībā ar kopējo uzņēmuma misiju.
  • Mārketinga mērķu noteikšana. Svarīgi šos mērķus ir izteikt skaistliskā vai procentuālā formā, lai varētu kontrolēt to izpildi.
  • Finansiālo mērķu noteikšana. Šie mērķi ir bieži vien saistīti ar peļņas un apgrozījuma pieaugumu.
  • Mērķa tirgus noteikšana. Precīza mērķtirgus noteikšana ir jau puse no panākumiem, līdz ar to mērķtirgus ir jānosaka ļoti rūpīgi, ņemot vērā visas patērātāju raksturojošās īpašības un iespējamās rīcības konkrētā tirgū.
  • Produkcijas vai pakalpojuma tirgus pozicionējuma noteikšana.

Stratēģijas piramīda

Stratēģija nosaka mērķus, kas jāsasniedz. Taktika nosaka to, kā to izdarīt, savukārt programma ir darbības kopums, kas ir jāveic. Līdz ar to precīzi izstrādāts plāns ir ļoti būtiska startēģijas sastāvdaļa.

  • Mārketinga komunikāciju noteikšana izmantojot mārketinga MIX elementus – produkts, cena, vieta, veicināšanas pasākumi.
  • Mārketinga pētījumi par nozares attīstību, patērētāju uzvedības izmaiņām, lai uzņēmums būtu gatavs visām pārmaiņām tirgū.

ALBERTS saviem klientiem izstrādā mārketinga stratēģiju, uzņēmumu aplūkojot kā vienotu organismu un mārketingu kā daļu no šī veseluma. Līdz ar to uzņēmuma plānošanas efektivitāte palielinās un tiek sasniegti izvirzītie mērķi.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts