Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

PR stratēģija

Pakalpojumi

Sabiedriskās attiecības jeb PR ir pārdomāti, plānoti un pastāvīgi centieni nodibināt un uzturēt savstarpēju sapratni starp organizāciju un tās sabiedrību. Sabiedrisko attiecību mērķis bieži vien ir izveidot labvēlīgu sabiedrības viedokli par uzņēmumu, organizāciju vai zīmolu, veidojot pozitīvu sabiedrisko tēlu un labu reputāciju.

PR palīdz:

  • nodibināt un uzturēt komunikāciju, izpratni un sadarbību starp organizāciju un sabiedrību;
  • veicināt dažādu problēmu un uzdevumu risināšanu;
  • organizācijas vadībai būt informētai par sabiedrisko domu un savlaicīgi reaģēt uz to;
  • definēt uzņēmuma vadības galveno uzdevumu, kas ir kalpot sabiedrības interesēm;
  • vadībai sagatavoties jebkurām izmaiņām un tās izmantot pēc iespējas efektīvāk.

Sabiedrisko attiecību prakse ir māksla un sociālās zinātnes, kas ļauj analizēt tendences, paredzēt to sekas, konsultēt organizāciju vadību un īstenot iepriekš plānotās rīcības programmas, kas kalpo gan organizāciju, gan sabiedrības interesēm.

Tiek uzskatīts, ka PR veic trīs galvenās funkcijas:

  • sabiedriskās domas un uzvedības kontrole (mērķtiecīga veidošana), lai apmierinātu organizācijas vajadzības un sasniegtu tās intereses;
  • reakcija uz sabiedrību (notikumu, problēmu, uzvedības uzraudzība un reaģēšanas programmas izstrāde, balstoties uz saņemto informāciju);
  • panākt abpusēji izdevīgas attiecības starp sabiedriskām grupām organizācijā, nodrošinot to konstruktīvu mijiedarbību.

Jebkura mārketinga stratēģija tiek īstenota, izmantojot komunikāciju. Mārketinga komunikāciju komplekss (mārketinga komunikāciju sajaukums) ietver šādas mūsdienu mārketinga aktivitāšu jomas: reklāma plašsaziņas līdzekļos, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās attiecības un tiešais mārketings.

Sabiedrisko attiecību mērķis ir sasniegt augstu sabiedrības reputāciju un lojalitāti. Tas ietver plašsaziņas līdzekļu redakcionālās daļas izmantošanu prestižas reklāmas īstenošanai, kuras mērķis ir izraisīt labvēlīgu attieksmi pret produktu vai uzņēmumiem, kas tos izdod.

Izceļot atšķirības starp mārketinga komunikāciju kompleksa elementiem, mēs uzsveram, ka nebūtu pareizi novilkt noteiktu robežu starp reklāmu, sabiedriskajām attiecībām, pārdošanas veicināšanu un tiešo mārketingu. Acīmredzami, visi elementi vienā vai otrā pakāpē veido preču un ražotāja tēlu. Ir arī acīmredzams, ka visas darbības, kuru mērķis ir pieprasījuma radīšana un pārdošanas stimulēšana, veicina sabiedriskās domas veidošanos.

ALBERTS saviem klientiem sniedz profesionālu palīdzību sabiedrisko attiecību veidošanas un veicināšanas procesā, lai sabiedrība par Jūsu uzņēmumu uzzinātu tieši to un tieši tā, kā Jūs to vēlaties. Alberta Sabiedriskās Attiecības izprot klientu vēlmes pēc kvalitatīva tēla izstrādes un veiksmīgas tā pozicionēšanas plašākai sabiedrībai iepriekš izvirzīto mērķu ietvaros.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts