Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Krīzes komunikācija

Pakalpojumi

Par krīzes komunikāciju mēs varam runāt tad, ja organizācijas darbībā ir atgadījies kas negaidīts un nepatīkams, kas var negatīvi ietekmēt šīs organizācijas tālāko darbību vai attīstību. Krīze rada nenoteiktību un rada lielu kaitējumu organizācijai un tās darbiniekiem, it īpaši, ja par to ir uzzinājusi prese un sabiedrība.

Krīzes komunikācijas mērķis ir aizsargāt organizācijas reputāciju un saglābt tās sabiedrisko tēlu. Organizācijas tēlu mūsdienās var sabojāt dažādi faktori, piemēram, krimināli uzbrukumi, valdības izmeklēšana, plašsaziņas līdzekļu izmeklēšana vai avārijas uzņēmumā.

Lūk, daži no populārākajiem krīzes veidiem:

  • Finanšu krīze

Finanšu krīze rodas, ja bizness zaudē vērtību saviem aktīviem un nevar atļauties samaksāt izdevumus. To izraisa vai nu iekšēji, vai ārēji faktori, kuru dēļ ievērojami samazinās pieprasījums pēc uzņēmuma produktiem vai pakalpojumiem.

  • Personāla krīze

Personāla krīze rodas, ja organizācijas iekšējā ieinteresētā persona ir iesaistīta nelikumīgā vai neētiskā skandālā, kas ietekmē uzņēmuma reputāciju.

  • Organizatoriskā krīze

Organizatoriskā krīze rodas, ja bizness izmanto savus klientus, lai iegūtu lielāku peļņu vai informāciju.

  • Tehnoloģiskā krīze

Tehnoloģiskā krīze rodas, ja organizācijas tehnoloģija atteic, piemēram, kad serveris sabojājas vai programmatūras produktā rodas kļūda. Kad šīs krīzes notiek, klientiem un lietotājiem nav piekļuves uzņēmuma produktiem un / vai pakalpojumiem.

  • Dabas krīze

Dabas krīze rodas, ja smagi laika apstākļi pārtrauc normālas biznesa funkcijas.

Krīzes apstākļos būtiskāko lomu spēlē operativitāte, spēja reaģēt un prognozēt situācijas eskalāciju, kā arī prasme nomierināt visas iesaistītās puses.

Krīzes komunikācijas speciālisti cīnās ar vairākiem izaicinājumiem, kas mēdz kaitēt organizācijas reputācijai un imidžam. Krīze var negatīvi ietekmēt zīmola tēlu, kas, neapšaubāmi, ir viens no vērtīgākajiem organizācijas aktīviem. Krīzes komunikācijas komandas galvenais mērķis ir aizsargāt zīmola identitāti un saglabāt organizācijas stingru pozīciju nozarē.

Atcerieties, ka nestabilās situācijās ir ātri un efektīvi jāreaģē, un tieši tāpēc organizācijas pieņem darbā krīzes komunikācijas speciālistus, lai pārvarētu grūtos laikus, kā arī saglabātu savu reputāciju un pozīcijas tirgū.

Alberta Uzņēmumu grupa piedāvā krīzes komunikācijas pakalpojumus, nodarbojoties ar krīzes seku pārvarēšanu un reputācijas atjaunošanu sabiedrībā.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts