Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Konkurences uzraugs soda ziņu aģentūras LETA īpašnieku

Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam piemērots 32 200 eiro liels naudas sods!

Konkurences padome (KP) piemēroja ziņu aģentūras SIA “LETA” īpašniekam, Igaunijā reģistrētam uzņēmumam OÜ “MM Grupp” 32 200 eiro naudas sodu. OÜ “MM Grupp” un SIA “LETA” apvienošanās ziņojuma izvērtēšanas laikā Igaunijas uzņēmums nesniedza KP būtisku informāciju par darbinieku apjomīgu pieņemšanu no nodalītajām sabiedrībām un attiecīgi liedza iestādei izdarīt objektīvus apsvērumus par tirgus struktūras iespējamām izmaiņām.

2015. gadā KP pieņēma atļaujošu lēmumu OÜ “MM Grupp” iegādāties ziņu aģentūras pakalpojumu sniedzēju SIA “LETA”. Pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas igauņu uzņēmumam bija piederējuši SIA “LETA” konkurenti – SIA “BNS-Latvija” un SIA “Mediju Monitorings”. Darījuma īstenošanas gadījumā apvienotos divas vienīgās ziņu aģentūras Latvijā un izveidotos monopolstāvoklis. Tāpēc OÜ “MM Grupp” strukturāli nodalīja SIA “BNS-Latvija” un SIA “Mediju Monitorings”, uzņēmumus pārdodot trešajai personai – igauņu uzņēmumam OÜ “AMP Investeeringud”.

KP konstatēja, ka, neskatoties uz SIA “BNS-Latvija” un SIA “Mediju monitorings” nodalīšanu, apvienošanās darījuma izvērtēšanas laikā SIA “LETA” pieņēma darbā 79 % jeb 30 SIA “BNS-Latvija” un 94 % jeb 16 SIA “Mediju Monitorings” darbiniekus. Lielākā daļa no šīm personām jaunas darba tiesiskās attiecības uzsāka nākamajā dienā pēc iepriekšējo izbeigšanas.

SIA “BNS-Latvija” gada pārskati liecina, ka lielākā daļa jeb divas trešdaļas līdz trīs ceturtdaļas no uzņēmuma izmaksām ir saistītas ar personālu. Tādējādi KP secina, ka ziņu aģentūrās strādājošie darbinieki ir svarīgākais ekonomiskās darbības resurss, kas ir nozīmīgs ziņu aģentūru konkurētspējai un pastāvēšanai tirgū.

Saskaņā ar Apvienošanās noteikumiem ziņojuma iesniedzējam ir pienākums gan pirms ziņojuma iesniegšanas, gan tā izvērtēšanas laikā sniegt KP visu informāciju, kas ir tā rīcībā un kas pilnībā atklāj apvienošanās darījuma būtību un nozīmīgākos posmus, lai iestāde var pieņemt objektīvu un tirgus konkurences struktūras saglabāšanai labvēlīgāko lēmumu. KP konstatēja – lai arī OÜ “MM Grupp” nodalīja uzņēmumus trešajai personai, tas ziņojuma izskatīšanas laikā no atsavināmajiem uzņēmumiem pārvirzīja uz SIA “LETA” svarīgāko resursu, proti, lielāko daļu nodalīto uzņēmumu darbinieku.

Apvienošanās noteikumu pārkāpums, neziņojot par apvienošanās darījuma apstākļu un faktu izmaiņām, liedza iestādei izdarīt objektīvus apsvērumus par tirgus struktūras saglabāšanos ziņu aģentūru pakalpojumu tirgū Latvijā. Saskaņā ar apvienošanās regulējumu OÜ “MM Grupp” īstenoja apvienošanos pretēji KP 2015. gadā pieņemtajam atļaujošajam lēmumu iegādāties SIA “LETA”, par ko Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam piemērots 32 200 eiro naudas sods.