Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Sabiedriskajiem medijiem veidos savu padomi

Paredzēts nošķirt regulatora un sabiedrisko mediju pārvaldības funkcijas!

Saeima ceturtdien, 5.oktobrī, konceptuāli atbalstīja likumprojektu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldību. Tajā paredzēts nošķirt regulatora un sabiedrisko mediju pārvaldības funkcijas un izveidot jaunu institūciju – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (SEPLP).Savukārt par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgu diskusijas vēl notiks.

Piedāvātais Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums noteiks šo mediju pārvaldības, uzraudzības, finansēšanas, sabiedriskā pasūtījuma izstrādes un citus jautājumus.

Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrisko elektronisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā. Likumprojektā iezīmēta sabiedrisko mediju loma, akcentējot Latvijas demokrātiskās iekārtas un vārda brīvības stiprināšanu. Tāpat akcentēta mediju loma latviešu valodas un nacionālās kultūras kopšanā, kā arī citi būtiski mediju darbības pamatprincipi.

Plānots, ka SEPLP veidos deviņi locekļi. No tiem četrus ievēlētu Saeima, trīs izvēlētu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet pa vienam ieceltu Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Kā uzsvērts likumprojekta anotācijā, sabiedrisko mediju pilnvērtīgu funkciju īstenošanu demokrātiskā sabiedrībā garantē pastāvīgs, pietiekams un neatkarīgs publiskais finansējums. Līdz ar to likumprojektā paredzēta budžeta garantija, ka piešķirtais publiskais finansējums nevar būt mazāks kā iepriekšējā gadā.

Padomei nebūs tiesību ietekmēt konkrētus redakcionālus lēmumus ne tiešā, ne pastarpinātā veidā, ne kolektīvi, ne caur atsevišķiem tās locekļiem, tostarp, tai nav tiesību noteikt konkrētu saturu un programmu plānus.

Padomes darbības nodrošināšanai valsts budžetā prognozējami nepieciešami 250 000 eiro gadā.