Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Mediju uzraugs 35 mājaslapās konstatējis televīzijas programmu prettiesisku retranslāciju

Lielākoties Latvijā prettiesiski tiek translētas Krievijas TV programmas!

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šī gada deviņos mēnešos 35 mājaslapās konstatējusi televīzijas programmu prettiesisku retranslāciju Latvijas teritorijā bez retranslācijas atļaujas.

Visām 35 mājaslapām veikts ierobežošanas process atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam. Pēc NEPLP brīdinājuma saņemšanas 4 no konstatētajām mājaslapām pašas ir pārtraukušas televīzijas programmu prettiesisku izplatīšanu. Savukārt 23 mājaslapām atbilstoši likumam tikusi ierobežota piekļuve uz laiku līdz 6 mēnešiem, bet attiecībā uz 8 mājaslapām ir izteikti brīdinājumi un atbilstoši likumam dots laiks saņemt nepieciešamo retranslācijas atļauju vai arī retranslāciju pārtraukt.

“Šī gada pirmo deviņu mēnešu rezultāti ir tikai sākums šīs jomas sakārtošanai. Televīzijas programmu nelegāla retranslēšana rada negodīgu konkurenci vietējiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas atbilstoši valsts regulējumam. Šeit ir runa par to, vai uzņēmējs darbojas godīgi un legāli vai negodīgi un nelegāli. Darbojoties nelegāli, tiek nodarīti būtiski zaudējumi gan valstij, gan godīgajiem uzņēmējiem. Turklāt šāda TV programmu nelegāla retranslēšana nozīmē arī to, ka brīvi var tikt izplatītas Latvijā neatļautas un valstij naidīga satura programmas. Tas nav pieļaujams. Un pret šādiem darboņiem tagad un turpmāk vērsīsimies ar visu likumā noteikto bardzību,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

“TV programmu retranslācijas kontroli mājaslapās mēs sākām veikt šogad un redzam, ka šī problēma ir ļoti liela. Latvijā darbojas tūkstošiem mājaslapu, kas pārraida TV programmas. Protams, daļa no tām darbojas legāli. Taču arī aizdomīgo mājaslapu īpatsvars ir liels. Tadēļ, lai kontroli varētu veikt efektīvi, mums noteikti būs nepieciešams palielināt resursus šim darbam, un rosināsim arī izmaiņas likumā, lai cīņa ar nelegālu saturu būtu stingrāka un efektīvāka. Tas ir arī valsts informatīvās telpas drošības jautājums,” saka NEPL padomes loceklis Patriks Grīva, kura pārziņā ir arī Latvijas informatīvās telpas aizsardzības jautājumi.

Viņš uzsver, ka NEPLP sadarbojas arī ar Valsts policiju un biedrību “Par legālu saturu”, lai konstatētu gan tādas interneta vietnes, kas nelegāli retranslē citu valstu TV programmas, gan kas nelegāli retranslē vietējās Latvijas TV programmas.

“NEPLP paveiktais cīņā ar TV programmu nelegālu pārraidīšanu interneta mājaslapās ir liels un būtisks pienesums satura tiesiskās vides sakārtošanā, ņemot vērā, ka normatīvais regulējums šajā jomā ir jauns un nesen apstiprināts. Šo darbu vēl paplašinot un sistematizējot, mēs varēsim sasniegt ļoti labu rezultātu. Vēl pērn Latvijā nebija neviena kompetentā iestāde, kas būtu tiesīga kontrolēt satura nelegālu izplatīšanu internetā. Pirātisms varēja zelt un plaukt. Tagad šie laiki ir beigušies,” saka biedrības “Par legālu saturu” izpilddirektores p. i. Tīna Lūse.

Līdz šim konstatētās mājaslapas, kas nelegāli retranslē TV programmas, galvenokārt ir bāzētas Krievijā un Ukrainā un lielākoties prettiesiski pārraidījušas Krievijas TV programmas.

Patriks Grīva uzsver, ka NEPLP ir pateicīga par sadarbību visiem tiem Latvijas interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas operatīvi sadarbojas prettiesiski pārraidošo mājaslapu darbības apturēšanā. “Pateicoties šai sadarbībai, mēs kopā varam sargāt Latvijas infomatīvo telpu no nelegāla satura,” saka P. Grīva.