Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

NIC tomēr atslēdz SS.lv un vairākas citas interneta vietnes

Šodien NIC.LV uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieprasījuma pamata atslēgs šādus domēna vārdus: ss.lv, 2000.lv, auto.lv, dch.lv, dorfman.lv, doska.lv, firenet.lv, ftp.lv, inet.lv, internet.lv, kasko.lv, madam.lv, moneta.lv, multisistema.lv, myphoto.lv, netmail.lv, noma.lv, octa.lv, pulse.lv, showbar.lv, sludinajumi.lv, sound.lv, sys.lv, titans.lv

Likums uzliek NIC.LV pienākumu nodrošināt konkrētā domēna vārda atslēgšanu piecu darbdienu laikā pēc VID pieprasījuma saņemšanas (pieprasījumu no VID par iepriekš minēto domēna vārdu atslēgšanu NIC.LV saņēma šā gada 1. augustā).

Ņemot vērā, ka SIA Internet ir .LV Reģistratūra un sniedz arī mitināšanas pakalpojumus, uzturot daudzu citu uzņēmumu mājas lapas, iepriekšējās nedēļas laikā esam veiksmīgi sadarbojušies ar SIA Internet, lai mazinātu ar domēna vārdu atslēgšanu saistītās negatīvās sekas, kuras varētu izjust arī trešās personas.

Ja SIA Internet klientiem ir šaubas vai neskaidrības par savas tīmekļa vietnes vai e-pasta adrešu darbību, sazinieties ar uzņēmumu un noskaidrojiet tā jaunos tehniskos ierakstus.

Kā jau ziņots, šā gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta e-komercijas uzraudzība un piešķirtas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu vai tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs: tīmekļa vietni izmanto nereģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai;
nerezidents (ārvalsts komersants) tīmekļa vietni izmanto Latvijas ekonomiskajā vidē un nav reģistrējis pastāvīgo pārstāvniecību, vai nav komercreģistrā reģistrējis filiāli;
tīmekļa vietnē veic saimniecisko darbību un tā nav reģistrēta kā struktūrvienība;
veicot saimniecisko darbību internetā sevi neidentificē (neievēro likuma par NN 15.3panta prasības);
nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība saskaņā ar likuma par NN 34.1pantu, ja tīmekļa vietne ir struktūrvienība likuma 1. panta 24. punkta izpratnē.

Saraksts ar atslēgtajiem domēna vārdiem tiks publicēts VID tīmekļa vietnē.Domēna vārdu atjauno, ja nodokļu maksātājs ir novērsis konstatēto/s pārkāpumu/s un iesniedzis VID iesniegumu par pārkāpumu novēršanu, pie nosacījuma, ka NIC līgums ar attiecīgo lietotāju vēl ir spēkā.

NIC.LV – LU aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” Tīkla risinājumu daļa, kas nodrošina augstākā līmeņa domēna .LV darbību.