Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Reklāmas asociācija neveiksmīgi mēģina nomelnot RTU

Vai asociācija mēģina saasināt situāciju?

Pār vienu no Latvijas spēcīgākajām un populārākajām augstskolām, Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), slīd melns mākonis – Latvijas Reklāmas asociācija. Asociācija apsūdz RTU par iepirkuma konkursa slēgšanu bez rezultātiem, neņemot vērā faktu, ka 2016/2017. mācību gadā universitātē tika veiktas būtiskas izmaiņas Komunikācijas un mārketinga departamenta budžeta sadalē, paredzot samazinātu finansējumu RTU reklāmas un mārketinga aktivitātēm nākamajos gados, kas neļauj veikt tik vērienīgus iepirkumus, kā tika plānots iepriekš.

RTU izsludinātās sarunu procedūras 1. kārtā startēja 17 Latvijā atzītas un profesionālas reklāmas aģentūras, savukārt uz 2. kārtu tika uzaicināti 11 pretendenti. Iepirkuma mērķim paredzētais budžets bija līdz 360 000 eiro, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Neskatoties uz to, budžeta izmaiņas radīja apstākļus, kad zuda nepieciešamība pēc tāda iepirkuma priekšmeta kopuma, kas tika paredzēts šajā iepirkuma procedūrā, asociācija medijiem izsūta nosodošu informāciju par to, ka šāda konkursa rīkošana ir bezprecedenta, un aģentūras zaudējušas ne tikai laiku, bet arī kopumā radījusi finansiālos zaudējumus no 60- 80 000 eiro.

“Piedalīšanās iepirkumā ir piegādātāja brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu pieteikumu vai piedāvājumu dalībai iepirkumā, piegādātājs visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus, un sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Piegādātājam ir jāuzņemas ar savu darbību saistītie ekonomiskie riski, šajā gadījumā – ar pieteikumu un piedāvājuma sagatavošanu saistītie izdevumi,” skaidro RTU Iepirkumu nodaļas pārstāvis.

Tāpat asociācija mēģina saasināt situāciju, rakstot, ka gandrīz pusgadu RTU pārstāvji iepirkuma dalībniekiem nesniedza nekādu informāciju par rezultātu. Publisko iepirkumu likumā gan noteikts, ka piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

Mēģinot veicināt ažiotāžu ap universitātes iepirkumu, Latvijas Reklāmas asociācija sevi parāda kā nezinošu, pārmetošu un neprofesionālu organizāciju, kuras mērķis ir nevis rast risinājumu un saprast konkursu būtību, bet informēt sabiedrību par augstskolas budžeta izmaiņām un veidot viedokļu maiņu.

Lai arī Publisko iepirkumu likums dod tiesības iesniegt iesniegumu (sūdzēties) par varbūtēju pārkāpumu iepirkumu komisijas darbībā, pēc iepirkumu komisijas nosūtītā lēmuma ne par procedūras 1. kārtu, ne par 2. kārtu neviens no pieteikumu vai piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem to nav darījis likumā paredzētajā termiņā.

Foto: RTU