Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Televīzija paplašina kultūras pieejamību

Sabiedrībā ir iecienīti izklaidējošie un vienlaikus arī izglītojošie kultūras raidījumi!

Rudens ir tā sezona, kad dažādos televīzijas kanālos atgriežas Latvijas iedzīvotāju iecienītie TV šovi un raidījumi. Pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar TNS veiktais iedzīvotāju pētījums atklāj, ka televīzija ir kā logs uz kultūru – tā paplašina kultūras pieejamību sabiedrībā un piesaista daudzu iedzīvotāju uzmanību.

Latvijas sabiedrībā TV raidījumi un šovi ieņem nozīmīgu lomu, tie piesaista un notur daudzu iedzīvotāju uzmanību – 28% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem atzīst, ka ir ieinteresēti TV izklaides raidījumu piedāvājumā. Tikai 7% aptaujāto apgalvo, ka televīziju īpaši neskatās un ka tajā rādītie TV šovi un raidījumi viņiem nav aktuāli, tāpēc tos nevajag attīstīt.

Kantar TNS pētījuma dati atklāj, ka televīzijā pārraidītie izklaides raidījumi sniedz Latvijas sabiedrībai prieku un svētku sajūtu. Jo īpaši tas ir novērojams Latvijas reģionos, kur, iespējams, nav tik plašas izklaides iespējas kā lielpilsētās.

Jāatzīmē, ka TV raidījumiem ir cieša sasaiste ar kultūras jomu – sabiedrībā ir iecienīti izklaidējošie un vienlaikus arī izglītojošie raidījumi ar savu “kultūras elpu”. Piemēram, TV šovu “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kurā ir aptverti jautājumi gan par kultūru, gan mūziku, gan kino, atpazīst divas trešdaļas aptaujāto iedzīvotāju, tostarp ceturtā daļa iedzīvotāju seko līdzi šovam – lasa par to medijos vai skatās to televīzijā vai internetā.

Savukārt uzņēmumi, kuri atbalsta šādus izklaidējošos TV šovus un raidījumus, tiek uztverti kā dzīvespriecīgi, radoši, moderni, sabiedriski un pretimnākoši zīmoli. Šāda uzņēmumu zīmolu uztvere izriet no iedzīvotāju pārliecības, ka televīzija ir izklaide, kas vienlaikus vieno un satuvina cilvēkus.

Bez cilvēku satuvināšanas, televīzijas izklaides raidījumiem ir būtiska loma kultūras pieejamības veicināšanā – tie ir kā “logs” uz kultūru, īpaši ārpus Rīgas dzīvojošiem iedzīvotājiem. Jo televīzijā pārraidīto izklaidi iedzīvotāji cieši sasaista ar tādiem sabiedrības ieguvumiem kā plašākai publikai pieejamāki popmūzikas un džeza koncerti, kino filmas un mūzikas festivāli.

Tikmēr nozīmīga loma televīzijai ir arī sabiedrības informētības par notikumiem un sasniegumiem dažādās kultūras, mākslas, sporta, izglītības un citās jomās veicināšanai.

Kantar TNS eksperti norāda uz TV raidījumu un šovu atbalstošo uzņēmumu iespējām komunicēt savu atbalstu sabiedrībai caur tādu svarīgu vērtību kā “kultūras pieejamības veicināšana reģionos”. TV šovos ir būtiski iesaistīt kultūras jomas pārstāvjus, kas var saistoši uzrunāt plašāku Latvijas sabiedrību.