Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Drukātās preses digitālās versijas veidošanai līdz 2020.gadam plānots atvēlēt 320 000 eiro

Tiek solīts, ka ar projekta palīdzību netiks apdraudēta laikrakstu tirāža un drukātās versijas auditorija

Nākamgad plānots izveidot drukātās preses digitālo versiju, kurai līdz 2020.gadam varētu tik atvēlēti 320 tūkstoši eiro, liecina “Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plāns”.

Plānā izteikts atbalsts preses izdevumu digitālo versiju vai mobilo aplikāciju vienotai e-kioska izveidei. Dokumentā norādīts, ka ar projekta palīdzību netiks apdraudēta laikrakstu tirāža un drukātās versijas auditorija, bet gan veicināta periodisko izdevumu satura pieejamība Latvijas iedzīvotājiem un tās piederīgajiem ārvalstīs, kā arī attīstīta drukātās preses ilgtspēja kopumā.

Detalizēts finansējuma izlietojums tiks veikts attiecīgā projekta izstrādes gaitā. Tikmēr pašreizējās aplēses liecina, ka 2017.gadā būtu nepieciešami 200 000 eiro, 2018.un 2019.gadā 40 000 eiro, bet 2020.gadā vēl tikpat 40 000 platformas uzturēšanai.

Vienlaikus tiks izveidots konceptuālais ziņojums par valsts dotāciju programmu drukāto mediju atbalstam ar nolūku saglabāt Latvijas mediju daudzveidību un drukātos medijus kā vienu no kultūras formām.

“Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam” un to īstenošanas plāns iepriekš skatīts Ministru kabineta komitejā. Kultūras ministre Dace Melbārde (NA) ministrus aicinājusi organizēt atsevišķu semināru ministriem, kur iepazīties ar pamatnostādnēm.

Mediju politikas pamatnostādnēs pausts, ka to mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus mediju vides attīstībai, nodrošinot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Foto: https://www.flickr.com/photos/paszczak000/3311707373/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/