Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Pārtraukta “TV Rain” apraide Latvijas teritorijā

Līdz ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu, no šodienas Krievijas neatkarīgajai TV programmai “Doždj” (“Дождь”/”TV Rain”) jāpārtrauc apraidi Latvijas teritorijā.

Jau vēstīts, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēmusi anulēt apraides atļauju TV programmai “TV Rain”. Lēmums par apraides licences anulēšanu pieņemts saistībā ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Ievērojot to, ka ir nepieciešams nodrošināt nacionālo drošību un savlaicīgi prognozēt un novērst valsts iekšējo un ārējo apdraudējumu, kā arī garantēt valsts aizsardzību, sabiedrības drošību un tās demokrātisko attīstību, nav pieļaujams, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās tiek izplatīts tāds saturs, kas apdraud valsts drošību vai sabiedrisko kārtību un drošību.

NEPLP secinājusi, ka SIA “TV Rain” pārkāpumus pieļauj sistemātiski un tos neatzīst. Ievērojot minēto, nevar izslēgt, ka normatīvo aktu pārkāpumi programmā tiks pieļauti atkārtoti un administratīvo sodu – naudas sodu – piemērošana nesekmē jaunu pārkāpumu nepieļaušanu. Tāpat jāuzsver, ka programmai izsniegtās darbības pamatnosacījumu neievērošana attiecībā uz satura veidošanu un izplatīšanu pati par sevi ir uzskatāma par būtisku pārkāpumu, jo, izplatot programmu, kura neatbilst sākotnēji norādītajiem darbības pamatnosacījumiem, tā neatbilst tām sabiedrības interesēm un mērķim, ar kādu Padome konkrēto apraides atļauju izsniegusi.

Vērtējot gan administratīvā pārkāpuma procesu ietvaros saņemtos SIA “TV Rain” rakstiskos un mutvārdu paskaidrojumus, kā arī elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pārstāvju publiski pausto nostāju, Padome secina, ka SIA “TV Rain” neizprot izdarīto pārkāpumu būtību un to būtiskumu.

To apliecina arī SIA “TV Rain” galvenā redaktora T.Dzjadko publiski paustā nostāja, kurā nevis atzīti pārkāpumi, bet gan tieši pretēji – būtiski pārkāpumi tiek uzskatīti par kļūdām, pārteikšanos un tehniskām problēmām. Padomes ieskatā arī elektroniskā plašsaziņas līdzekļa faktiskā darbība liecina par apzināti veiktām darbībām pārkāpumu pieļaušanā, jo programmas veidošana un tas, kādā veidā tiek radīts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas saturs nepieļauj šādu “kļūdas”, jo, piemēram, izveidot e-pasta adresi [email protected], lai būtu iespējams sniegt palīdzību Krievijas Federācijā mobilizētajām personām, nav iespējams izveidot “netīšām” un “kļūdas pēc”. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis aicina informēt par karā notiekošo, lai varētu palīdzēt mobilizētajām personām – faktiski šādā rīcībā ir saskatāmas pazīmes, kas liecina par aicinājumu izdarīt noziedzīgus nodarījumus. Tā vietā, lai informētu sabiedrību par Krievijas Federācijas armijas īstenotajiem kara noziegumiem citā demokrātiskā, neatkarīgā valstī, medijs stāsta par armijas, kas izdara kara noziegumus, grūtajiem dzīves apstākļiem un aicina tos uzlabot, kas atvieglotu turpmāku kara noziegumu īstenošanu. Tā vietā lai aktīvi aicinātu pārtraukt noziedzīgās darbības pret starptautisko mieru un jus cogens noziegumu turpmāku izdarīšanu, nolikt ieročus, padoties vai pretoties noziedzīgām pavēlēm, tiek aicināts uzlabot sadzīves apstākļus. Tādējādi, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis un tā veidotāji neizprot pārkāpumu būtību, tas nespēj savu darbību mainīt un novērst kaitīgās sekas.