Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Konkurences monitorings

Pakalpojumi

Konkurētspējīgas mārketinga stratēģijas radīšanai ir jāpārzina ne tikai savs uzņēmums, tā produktu stiprās un vājās puses, lietderīgi ir palūkoties apkārt – konkurentu virzienā. Jūsu ieguvums no konkurentu monitoringa būs reālās situācijas pārzināšana, ko ļoti labi var izmantot konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā salīdzinājumā ar šiem iepriekš analizētajiem konkurentiem.

Pirmais solis, veicot aktuālā konkurentu loka izpēti, ir mērķa izvirzīšana. Ja Jums ticama liekas varbūtība, ka nozarē, kas pirmajā brīdī šķiet pārpildīta, kāda šaura niša vēl nav aizpildīta, kamēr visi attiecīgās nozares uzņēmumi cīnās par vienu un to pašu patērētāju tirgus daļu…, lūk, arī mērķis, pārbaudīt šīs hipotēzes patiesumu. Uzņēmumiem tikpat svarīgi var būt jautājumi:

:: kādas ir konkurentu stiprās un vājās puses;
:: cik ļoti pakalpojumi un preču piedāvājums pārklājas;
:: kuri ir tuvākie konkurenti;
:: kāda veida cenu politiku pielieto konkurenti;
:: kā atšķiras kvalitātes rādītāji konkurentu aprindās.

Mērķa izvirzīšanai seko konkurentu segmentācijas un izpētes process.

Jūsu uzņēmumam par saviem konkurentiem būtu jāzina sekojošais:

1. Atkarībā no produktu un pakalpojumu aizvietojamības pakāpes, iespējams izdalīt vairākus līmeņus, kādos uzņēmumi konkurē viens ar otru.

Pirmais ir preču zīmju līmenis, kurā atšķirīgas kompānijas piedāvā līdzvērtīgus un aizvietojamus pakalpojumus un preces vienai un tai pašai mērķauditorijai par līdzvērtīgam cenām. Nākošais līmenis ir konkurence nozares līmenī.

Nereti dažādas kompānijas piedāvā praktiski identiskus pakalpojumus un preces vai pakalpojumu un preču grupu, kas domāta vienu un to pašu vajadzību apmierināšanai. Šajā līmenī arī mazi uzņēmumi var atrast savu nišu ar specifisku, atšķirīgu piedāvājumu. Tālāk seko paplašinātās konkurences līmenis. Dažādas kompānijas piedāvā dažāda rakstura produktus, kas tomēr var tikt pielietotas vienu un to pašu vajadzību apmierināšanai.

Ceturtais ir vispārējās konkurences līmenis. Par konkurentiem tiek uzskatīti visi uzņēmumi, kas ienāk tirgū un cīnās par patērētāju piesaisti un to brīvajiem  naudas resursiem.

2. Katram uzņēmumam un tā konkurentiem ir mērķu komplekss, kas atšķiras savā starpā ar prioritāšu secību, tāpēc būtu jāzina, cik svarīgi konkurentiem ir tādi jautājumi kā tekošie ienākumi, tirgus daļas palielināšana, vadošās pozīcijas tehnoloģiju pielietojumā un klientu apkalpošanā. Zināšanas par konkurentu mērķiem un stratēģijām ļauj izdarīt secinājumus vai viņi ir apmierināti ar tagadējo situāciju un prognozēt to nākotnes aktivitāšu virzienus.

3. Jo līdzīgākas ir divu kompāniju stratēģijas, jo lielāki konkurenti savā starpā ir šie uzņēmumi.

4. Noteikt stiprās un vājās puses ir salīdzinoši komplicēti – pieeja konkurentu informācijai parasti tiek rūpīgi slēpta. Līdz ar to lēmumi par konkurentiem parasti balstās tirgus pētījumos, personiskajā pieredzē un publiskajā informācijā pieejamā par attiecīgo konkurentu uzņēmumu.

5. Zināšanas par konkurentu stiprajām un vājajām pusēm atvieglo ne tikai situācijas izskaidrošanas procesu, bet arī ļauj prognozēt konkurentu reakciju uz tādām darbībām kā cenu pazemināšana, reklāmas kampaņu pielietošana un jaunas produkcijas ieviešana.

Ir jāatceras, ka katrs konkurents var reaģēt savādāk uz vienām un tām pašām lietām – cits konstanti turpinās uzticēties patērētāju lojalitātei, nepamanot būtiskas izmaiņas tirgū, savukārt citi reaģēs uz konkrētām izmaiņām, lietām, kā arī var reaģēt ļoti asi vai nereaģēt vispār.

Lai sekmīgi darbotos, Jums un Jūsu uzņēmumam laicīgi būtu jābūt gatavām atbildēm uz sekojošiem jautājumiem: konkurenta rīcība, kad Jūs izlaižat tirgū jaunu produktu? Vai viņš to atdarinās? Vai arī radīs ko savādāku, bet jaunu? Vai intensīvi sāks reklamēt esošo produkciju un pazemināt cenas? Varbūt viņam būs vienalga, jo viņam ir ļoti lojāli klienti? Zināšanas par visu iepriekšminēto ļaus Jums efektīvāk un drošāk operēt tirgū un Jūs varēsiet apsteigt konkurentus, jo jau laikus zināsiet, ko un kā viņš darīs.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem palīdz izdzīvot sīvas konkurences apstākļos, jo tā ir pastāvējusi un pastāvēs vienmēr. Tāpēc ir jāprot ģenerēt jaunas idejas un izejas no dažādām komplicētām situācijām. Konkurences monitorings ir risinājums, kas padarīs Jūsu uzņēmumu visam gatavu un nepārsteigs nesagatavotu.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts