Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Tiešais mārketings

Pakalpojumi

Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā.

Tiešā mārketinga priekšrocības

Tiešā mārketinga neatņemama sastāvdaļa ir klientu datu bāze, kas ļauj atlasīt konkrētus tirgus segmentus un izmantot piemērotāko komunikāciju. Lai veiktu rezultatīvas darbības ar datu bāzi, nepieciešams:

– atjaunot datu bāzes ierakstus;
– nodrošināt tiešā mārketinga darbību rezultātu glabāšanu un vērtēšanu;
– nodrošināt tiešās komunikācijas turpinājumu ar pasta vai telefona starpniecību.

Tiešais pasts sevī ietver reklāmas materiālu izplatīšanu tieši mērķauditorijas pastkastītēs –  brošūrām, bukletiem un katalogiem.

Tiešā pasta mērķis ir informēt mērķauditoriju, mudināt to patērēt. Ar tiešā pasta sūtījumiem var sasniegt praktiski jebkuru mērķauditoriju – piemēram, kādas atsevišķas darbības sfēras uzņēmumus vai privātpersonas un dzīvokļu iedzīvotājus, turklāt ir iespējams šos sūtījumus personalizēt, līdz ar to sasniedzot lielāku efektivitāti. Informācija tiek nosūtīta nekavējoties un adresāts to saņem ļoti ātri.

Telemārketings ir tiešā mārketinga metode izmantojot telefonu. Ļoti daudz uzņēmumu izmanto telefonu, lai pārdotu savu produkciju vai pakalpojumus  – sākot no kancelejas precēm, beidzot ar dažādiem pakalpojumiem. Nereti uzņēmums izvēlas telemārketingu kā papildus līdzekli, lai palielinātu pārdošanas apjomus vai veiktu kādas citas funkcijas, kas saistītas ar klientu informēšanu par jauniem pakalpojumiem.

Telemārketinga priekšrocības ir saistītas ar metodes būtību:

– Tiešs un verbāls kontakts ar ikvienu sabiedrības locekli;
– Tiek veicināta atgriezeniskā saite un noskaidrotas nianses;
– Attālums nav šķērslis, lai komunicētu.

Interaktīvais mārketings ir tiešā mārketinga forma, kurā tiek izmantots internets un visas ar to saistītās iespējas – e-komercija, e-pastu nosūtīšana mērķauditorijai un citas iespējas. Izmantojot integrēto mārketinga komunikāciju, uzņēmumi rūpīgi pārdomā un koordinē savus daudzveidīgos komunikācijas kanālus – reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu utt. Tās mērķis ir sablansēta un harmoniska dažādu mārketinga komunikācijas instrumentu izmantošana, kas ļauj sasniegt lielāku efektu, nekā izmantojot komunikācijas instrumentus katru atsevišķi

Plānojot tiešā mārketinga aktivitātes, nedrīkst aizmirst arī par tādiem tiešā mārketinga līdzekļiem kā sms.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem veic tiešā mārketinga aktivitātes izstrādājot vispiemērotāko variantu reklāmas kampaņu izstrādei vai pārdošanas apjomu palielināšanai. Tiešais mārketings ir piemērota metode panākumu gūšanai, ja vien tā tiek pareizi organizēta, saplānota un kvalitatīvi veikta.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts