Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Zīmola komunikācijas pārvaldīšana jeb zīmolvedība (brendings)

Pakalpojumi

Zīmols ir viens no  visspēcīgākajiem ieročiem mārketinga pasaulē. Tas ir spēcīgs vizuālais, emocionālais vai racionālais un uzvedības modelis, kas asociējas ar kādu konkrētu uzņēmumu vai produktu. Patērētāji, kuri atceras kādu konkrētu zīmolu, saista to ar noteiktām emocijām – pozitīvām vai negatīvām, vienalga, jo jebkurā no šiem gadījumiem, tas padara viņu iepirkšanās procesu vieglāku – ir vieglāk izvēlēties starp zīmoliem, kas rada konkrētas emocijas.

Zīmola pievienotā vērtība veidojas līdz ar tā atpzīstamību un no vērtējumu, jo populārāks un labāks ir zīmols, jo augstāka ir tā vērtība un patērētāji ir ar mieru maksāt vairāk salīdzinājumā ar pietiekoši līdzvērtīgu citu tirgus dalībnieku produkciju.

Zīmolvedībā aizvien svarīgāku lomu ieņem tieši emocionālās saiknes veidošana starp zīmolu un patērētāju. Būtiski ir veidot dialogu, lai šī indivīda emocionālās sajūtas pārvērstu reālā darbībā – konkrētā produkta izvēlē.

Šādas saiknes veidošana un uzturēšana ir sarežģīts process, bet tas ir vienīgais ceļš kā padarīt zīmolus stiprus un pazīstamus visā pasaulē.

Viens no emocionālās saiknes stiprākajiem mezgliem ir uzticība. Tā veidojas ne tikai pateicoties tam, ka produkts ir kvalitatīvs un apmierina konkrētās vajadzības, bet arī tāpēc, ka produkts sniedz gandarījumu pozitīvu emociju formā.

Zīmola vadīšanas procesā liela uzmanība jāpievērš reklāmai, veicināšanas pasākumiem un sabiedriskām attiecībām. Uzskaitītie pasākumi ir savstarpēji saistīti, tāpēc tos ir precīzi jāizplāno un jāvadās pēc iepriekš izvirzītiem mērķiem, jo iegūt slavu un popularitāti ar vērienīgām reklāmas kampaņām var salīdzinoši neilgā laika posmā, bet tas nebūt neliecina par to, ka uzņēmums vai tā zīmols ir kļuvis iekārojams un vēlams. Tikai rūpīgi izplānoti un mērķtiecīgi vadīti procesi var radīt harizmātisku zīmolu, kas būtu spējīgs rosināt pozitīvi emocionālu atbildes reakciju.

Zīmolvedība ir nepārtraukts darbību kopums, sākot ar zīmola izstrādi, mērķu definēšanu un noslēdzot ar pētījumiem par zīmolu, patērētāju attieksmes analīzi, nepieciešamu iespējamo korekciju veikšanai. Mūsdienās patērētāju vēlmes, līdz ar modi un uzskatiem, strauji mainās, tāpēc zīmolam, iekarojušam stabilu vietu ilgā laika periodā, var būt nepieciešama atsvaidzināšana un renovācija. Renovācijas mērķis ir zīmola aktualizēšana.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem veic zīmola renovāciju  pamatojoties uz pētījumiem par esošo zīmolu un patērētāju uzskatiem, rezultātā nonākot pie zīmola, kas paaugstina uzņēmuma konkurētspēju.

ALBERTS saviem klientiem izstrādā zīmolus, kas  veido emocionālo saikni ar patērētāju , lai tas izvēlas konkrētā uzņēmuma produkciju, ļaujot palielināt pārdošanas apjomus un iegūt aizvien lielāku atpazīstamību un patērētāju uzticību.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts