Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Korporatīvā identitāte

Pakalpojumi

Korporatīvā identitāte ir tā, kas bez vārdiem atklāj un atmiņā saglabā pirmo iespaidu par uzņēmumu. Korporatīvā identitāte ir visu to komunikācijas līdzekļu apvienojums, kas atspoguļo uzņēmuma individualitāti – uzņēmuma nosaukums, logo, simboli un krāsas, kuras tiek izmantotas un ar kurām uzņēmums asociējas. Korporatīvā identitāte ir uzņēmuma esence, kas atspoguļojas visur:

Korporatīvā identitāte tiek veidota apzināti un mērķtiecīgi, taču nereti tā veidojas spontāni un negaidīti – negaidīti preses ziņojumi, karikatūra par uzņēmuma līderi vai kāda anekdote ir korporatīvās identitātes dzimšanas brīdis, tāpēc mērķtiecīgi veidotai korporatīvai identitātei ir jābūt tik spēcīgai, lai šie negaidītie notikumi (klasificējami kā uzņēmuma tēlam kaitējoši, līdz ar to nevēlami) tās būtību nevarētu ietekmēt.

Korporatīvās identitātes veidošanā (uzlabošanā vai atjaunošanā) neatņemama sastāvdaļa ir pētījumi par jau esošo uzņēmuma identitāti, ar domu izzināt klientu attieksmi, rīcību, vēlmes un vajadzības.

Izpētes procesa rezultātā iegūtā informācija ļauj pievērsties dizaina veidošanai, jo  dizaina izstrāde ir atbildīgs etaps korporatīvās identitātes radīšanas procesā. Svarīgi ir atrast īsto ideju un elementus, kas vienos uzņēmuma kopējo tēlu un radīs pozitīvu atpazīstamību sabiedrībā.

Laba reputācija ir garants uzņēmuma priekšrocībām konkurences cīņā, jo pozitīvs un sabiedrībā iecienīts tēls ir ekspluatējams ilgstoši, turklāt konkurentiem to ir samērā grūti apsteigt.

Uzņēmumiem ar atbilstošu un pārdomātu tēlu (un zīmolu) ir vieglāk attīstīties, ieviest jaunus produktus, apgūt jaunus tirgus, kā arī palielināt savu produktu cenu līmeni.

Korporatīvā identitāte ietver sevī ne tikai logo izstrādi, veidlapas un vizītkartes, bet arī telpu un mēbeļu izkārtojumu, dizainu, krāsu gammas, uzņēmuma kultūru un automašīnas, ar kurām pārvietojas uzņēmuma darbinieki.

Tās ir savstarpēji nedalāmas korporatīvās identitātes sastāvdaļas, kuras bez īpaša tulkojuma saprot ikviens sabiedrības loceklis.

Zīmolvedība ir viena no svarīgākajām korporatīvās identitātes veidošanas un uzturēšanas sastāvdaļām. Zīmolvedība ietver gan vizuālās, gan emocionālās pieejas elementus un izpaužas kā uzņēmuma personība, nospiedums grafiskā zīmējumā vai burtu virknējumā.

Izstrādājot korporatīvās identitātes dizainu un ar tās palīdzību identificējot uzņēmuma produktu, ir jāpievērš uzmanība arī tādām sīkām detaļām kā burtu salikumi, atstarpes, izmantotā laukuma proporcijas, zīmola vieta un kopējais vizuālais izskats.

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem veido korporatīvo identitāti, lai klienti nonākot saskarsmē ar uzņēmumu to atcerētos arī tad, kad produkts, uzņēmuma aģents vai reklāmas buklets neatrodas vairs tā redzeslokā. Uzņēmuma personība tiek izcelta starp citiem uzņēmumiem un konkurentiem, kā arī klienta partneriem ir patīkami sadarboties ar spilgtu uzņēmumu, kurš apzinās sevi, savu identitāti, māk to pasniegt, rūpējas par sevi, saviem darbiniekiem un klientiem, kā arī ciena konkurentus.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām ar Alberta Uzņēmumu grupu, zvaniet: 28832500, rakstiet: [email protected] , vai aizpildiet saziņas kontaktformu: http://pieteikums.lv/alberts