Pakalpojumi

Random entry RSS

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Komunikācijas stratēģija un plānošana

  Komunikācija notiek katru dienu un nepārtraukti, taču nereti ikdienas komunikācija mēdz būt haotiska, kas nemaz nepalīdz sasniegt iecerētos mērķus, bet šeit jāatceras, ka komunikācija ir svarīga produkta sastāvdaļa. Līdz ar to katram uzņēmumam ir nepieciešama komunikācijas stratēģija jeb plāns komunikācijas mērķu sasniegšanai. Komunikācijas stratēģija attiecas uz iekšējo komunikāciju, mārketinga komunikācijām un sabiedriskajām attiecībām. Tai ir […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  PR stratēģija

  Sabiedriskās attiecības jeb PR ir pārdomāti, plānoti un pastāvīgi centieni nodibināt un uzturēt savstarpēju sapratni starp organizāciju un tās sabiedrību. Sabiedrisko attiecību mērķis bieži vien ir izveidot labvēlīgu sabiedrības viedokli par uzņēmumu, organizāciju vai zīmolu, veidojot pozitīvu sabiedrisko tēlu un labu reputāciju. PR palīdz: nodibināt un uzturēt komunikāciju, izpratni un sadarbību starp organizāciju un sabiedrību; […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Attiecības ar medijiem un viedokļu līderiem

  Sabiedriskās attiecības ir  mērķtiecīgi plānots un vadīts pasākumu kopums, kas veido un uztur Jūsu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, kā arī informē sabiedrību par Jūsu uzņēmuma darbību, mērķiem un filozofiju, tādā veidā vairojot klientu un patērētāju uzticību uzņēmumam un tā produktam. Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas jeb darbības lauki. Šīs aktivitāšu sfēras ir saistītas ar  popularitātes celšanu, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Digitālie risinājumi un web izveide

  Tehnoloģijas un digitālie risinājumi var būt lielisks ikdienas palīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un individuālajiem komersantiem. Labā ziņā ir tāda, ka mūsdienās digitālo risinājumu piedāvājums ir pietiekami plašs, lai katrs spētu izvēlēties sev piemērotāku, sākot no mājaslapu izstrādes, beidzot ar dažādiem IT risinājumiem. Ar digitāliem risinājumiem mūsdienās var saprast vairākus pakalpojumus. Populārākie no tiem ir: […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Digitālais mārketings

  Mārketings vienmēr ir bijis cieši saistīts ar saziņu ar auditoriju pareizajā vietā un īstajā laikā. Mūsu sabiedrība mainās elpu aizraujošā tempā un arvien straujāk, ko pierāda tas, ka revolucionāro pārmaiņu iespaidā uzņēmuma pasniegšanas paņēmieni ir mainījušies, un līdz ar to transformāciju piedzīvojusi arī mārketinga vide, masveidā tradicionālos medijus nomainot pret digitālajiem. Spilgtas krāsas, lielformāta attēli, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

  Lai varētu kontrolēt un vadīt savu darbu, uzņēmējiem ir jābūt informētiem par saviem produktiem, pakalpojumiem un veicamajiem pasākumiem. Vienīgais veids, kā uzzināt patieso stāvokli tirgū un klientu attieksmi, ir tirgus pētījumu veikšana. Konkurences nemitīgais pieaugums spiež uzņēmumiem veidot jaunus un oriģinālus produktus un rast risinājumus to pārdošanai. Lai veiksmīgi varētu veikt tirgus pētījumus, ir nepieciešams […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Mediju plānošana

  Mediju plānošana ir svarīgs posms reklāmas kampaņu izstrādē, jo tās darbības lauks ir reklāmas vēstījuma nogādāšana mērķauditorijai ar optimāli mazākām investīcijām un pēc iespējas lielāku precizitāti. Lai veiktu veiksmīgu mediju plānošanu, nepieciešams zināt šādu informāciju: – tirgus, produkta apraksts un zīmola pozicionējums; – uzņēmuma mārketinga stratēģija un reklāmas kampaņas stratēģija; – uzņēmuma mārketinga mērķi un […]

  Lasīt tālāk