Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Koučings

Koučings. Nākamais pakāpiens Piramīdā

Pasaulē dzīvo miljoniem cilvēku, un katrs ir unikāla personība. Ikvienam ir savs raksturs un ieradumi, kā arī pārliecība, vērtības un dzīves skatījums. Kādam, lai īstenotu uzdevumus un sasniegtu rezultātu, ir nepieciešams tikai apzināties, ka viņa izvēlētais ceļš ir pareizais, kāds par mērķiem vispār nekad nav domājis un ļaujas straumes plūdumam, līdzīgi kā Ezītis Miglā – kurā krastā izskalos, tur arī būs labi. Taču viņus visus apvieno viens jautājums – vai es patiešām esmu apmierināts ar savu esību?

Daudzi cilvēki gan zina, ko tie dara, taču tikai daži no viņiem tiešām dara to, ko zina. Koučings kā biznesa izaugsmes instruments ir pazīstams jau daudzus gadus. Tā aizsākumi meklējami 1970. gados ASV, kur koučings uzplauka menedžmenta jomā. No 1980.gadu vidus tas plaši tika izmantots arī Eiropā, bet no 2000.gada ir pazīstams arī Latvijā, un tiek praktizēts kā efektīva izaugsmes metode gan profesionālajā, gan personīgajā jomā (life-koaching). Tas „saliek pa plauktiņiem” visus līdz šim šaubīgos jautājumus un sameklē līdz šim neapzinātās atbildes. Koučinga pamatā ir eleganta metodoloģija, kas ar salīdzinoši mazu laika ieguldījumu ļauj sasniegt fascinējošus un ātrus rezultātus.

Koučs nav konsultants kā to kļūdaini pieņemts uzskatīt. Kouča komunikācijas meistarība ir prasmē uzdot pareizos jautājumus un sinhronizēt visas klienta atbildes, koučs gatavu recepti nedod. Koučings ir process, kas sastāv no sarunu sērijas starp klientu un kouču. Katra saruna ir viena sesija, kura ilgst 40 – 90 minūtes, klientam un koučam vienojoties par sesijai pieņemamu vietu un laiku. Tas ir maksas pakalpojums, ievērojot konfidencialitāti. Sesijas gaitā top plāns ar konkrētiem termiņiem konkrētām darbībām, kas jāveic, lai sasniegtu paredzētos mērķus. Sesijas fons ir pozitīvs, viegls, iedvesmojošs. Tā kā tas ir individuāls darbs, progresija notiek klientam pieņemamā ātrumā, jo viņš uzstāda noteikumus un rezultāta apjomu.

Partnerattiecības starp kouču un klientu balstās uz savstarpējo emocionālo saikni; panākumu atslēga ir patiesa ieinteresētība klientam svarīgajos jautājumos. Rezultāts ir konkrēts, darbību stimulējošs, un reāli sasniedzams. Absolūta izvairīšanās no manipulācijas, pamācīšanas, sava viedokļa uzspiešanas, kaitinošu padomu sniegšanas, vai citas subjektīvas ietekmēšanas. Attīstība notiek uz klienta paša iekšējo resursu bāzes – vairums cilvēku paši zina daudz vairāk, nekā viņi iedomājas, ka zina. Tas, ka viņiem līdz šim pašiem nav izdevies atvērt durvis uz savām iekšējām kompetencēm, skaidrojams ar iepriekš minētajiem iemesliem – bailes no kritikas un pārmetumiem, ko pavada dabiskā vēlme neskartiem palikt savā komforta zonā.

Biznesa pilnveidošana un attīstīšana bija iemesls, kāpēc pati nonācu pie koučinga. Projektu vadības pakalpojumi, ko sniedzu saviem klientiem, ietver arī klientu konsultācijas. Tāpēc meklēju metodi, ar kuras palīdzību optimizēt komunikāciju ar klientu tā, lai precīzi saprastu un izpildītu ne tikai to darba uzdevumu, kuru regulē līgumiskās attiecības, bet arī uztvertu klienta vēlmes, kas ne vienmēr tiek detalizēti precizētas. Mans uzdevums ir pārstāvēt klientu, un viņa radošās idejas precīzi, bez interpretācijas „man liekas tā”, un nodot tās tālāk praktiskajam izpildītājam, ar to iznākumā panākot visu iesaistīto pušu apmierinātību.

Papildinot esošās akadēmiskās izglītības, praktiskās pieredzes un kompetences bagāžu, apgūstu ECI (Erickson Coaching International) kompānijas profesionālo apmācību programmu „Koučinga zinātne un māksla”, kas ir sertificētu ICF (International Coach Federation) programma. Mērķis – sertificēts koučs. Mani šī metode piesaistīja ar to, ka koučinga instrumentu klāstā saskatīju paralēles un saskarsmes punktus visam, ko līdz šim esmu apguvusi gan profesionālajās studijās (finanses, personāla vadība, menedžments), gan meklējot ceļu uz sevi caur ezoteriku, un atbildes rodot kā intuitīvi, tā ieklausoties zemapziņas teiktajā. Jau vēlāk atradu oficiālo apliecinājumu tam, ka koučingā tiek apvienotas dažādu nozaru disciplīnas – psihoanalīze, psihoterapija, biznesa konsultācijas, socioloģija, filosofija, loģika, komunikācijas procesi, un vadības zinātne.

Nākamais pakāpiens Piramīdā

Lielākoties, ar vārdu piramīdas, asociējās Ēģiptes piramīdas, kas ir seni arhitektūras pieminekļi, un, protams, ietver simbolisku nozīmi – uz debesīm vedošas kāpnes. Bet ir arī citas piramīdas.

1)Viens no personāla vadības instrumentiem – motivācija. A.Maslova vajadzību hierarhijas teorija, ko piemin visās menedžmenta un organizāciju psiholoģijas mācību grāmatās, arī tiek zīmēta kā piramīda, kuras zemākie līmeņi vispirms apmierina fizioloģiskās un drošības vajadzības, bet augstākie līmeņi ir pašcieņa un pašīstenošanās. Pa vidu ir cieņa un atzīšana.
2)Pēc Loģisko apziņas līmeņu piramīdas, kura piesaistīta koučinga metodoloģijai, zemākie tās līmeņi ir vide, apkārtne un darbība. Augstākais atbild uz jautājumu „kas es esmu?”. Vidus līmenī ir spējas un prasmes.
Nevar noliegt, ka saskatāma izteikta līdzība vērtību skalai, tikai dažādi nosaukumi.

Piemēram, cieņa un atzinība nevar būt, ja nav zināmu prasmju vai spēju. Kopīgais abām piramīdām – cilvēks dzīves cikla laikā savā attīstībā virzās uz augšu pa kāpnēm, no viena pakāpiena, uz nākamo. Tās ir personības attīstības stadijas, kurās katra nākamā papildina iepriekšējo, un tikai tad, kad pilnībā sakārtots un apgūts zemākais pakāpiens, iespējams tikt uz nākamo, augstāko. Šīs stadijas arī nosaka, kādā domāšanas līmenī atrodas cilvēks, respektīvi – kas ir viņa virzītājspēki. Nevienu no pakāpieniem nevar „pārlekt”, tie jāapgūst secībā un kāds no tiem katrā konkrētajā situācijā ir noteicošais. Pāreja no viena līmeņa uz nākamo prasa enerģiju un attiecīgo resursu ieguldījumu. Savukārt, izmaiņas augstākajos līmeņos, nodrošinās izmaiņas zemākajos, bet nekad otrādi.

piramidas

Sigmas līkne

Tie, kas studējuši biznesa vadību, noteikti saskārušies ar terminu „The Sigmoid Curve”. Sigmas līkni nosaka sarežģīta formula, kuru izsaka matemātiska funkcija, rezultātā veidojot horizontālu „S” veida līkni, kura uzskatāmi rāda loģisko likumsakarību rezultātu. Sekojot Sigmas līknei, iespējams sekmīgi vadīt produkta, organizācijas vai indivīda attīstības ciklu. Pareizi analizējot un sekojot Sigmas līknei, iespējams nodrošināt progresīvu izaugsmi, izvairīties no kritumiem un krīzēm. Kāpuma iespējamība atkarīga no tā, vai, pirms sācies līknes kritums, konkrētā punktā ir paspēts uzsākt jaunu Sigmas līkni.

Savukārt koučingā ir pazīstams „Meistarības cikls”. Ar ko tas atšķiras no Sigmas līknes? Tikai ar to, ka līkne netiek zīmēta, formulas netiek rēķinātas, un teorijas izklāstam darbojas citi apzīmējumi, un izteiksmes līdzekļi. Sausās matemātiskās funkcijas tiek dublētas ar poētisku izklāstu, sākot no tādiem terminiem kā „Idejas iestādīšana” un beidzot ar „Pārveidošanos”. Krīze un kritums gan tie paši…

Nolūka spēks

Tiem, kas pazīstami ar Valēriju Siņeļņikovu un viņa Zemapziņas Noslēpumu grāmatām, var teikt vienu – V. Siņeļņikova „10 soļi uz senloloto sapni”, ir precīzi tas pats, kas koučinga gala rezultāta formāts, un biznesa terminoloģijas SMART. Konkrēts, izmērāms, sasniedzams, reāls un laikā.

„Es paziņoju par savu Nolūku” ir adekvāts uzstādījumam „Es izvirzu savu Mērķi”. Nolūka apjoms, resursi, darbība, šķēršļi, vērīgums ir pielīdzināmi mērķa vai rezultāta sasniegšanas konkrētībai un atbilstošo soļu loģiskai secībai.

Pretrunu nav, paralēlās teorijas savijas vienotā veselumā un veido jaunu metodi – koučingu. Jebkurā gadījumā, citējot V. Siņeļņikovu – „Jūsu ceļam jānes jums prieks!”

Vairums cilvēku, kas sasnieguši sevi apmierinošu materiālo stāvokli, ieņēmuši zināmu lomu sabiedrībā, un jūtas stabili personīgajās attiecībās, bez īpašas nepieciešamības neizjūt vēlmi papildus skoloties, ar to radot sev jaunas problēmas vai uzdevumus. Viņi aktīvi attīstījās un pilnveidojās bērnībā, arī studiju gados, un sava biznesa pirmsākumos, kad reāli apzinājās, ko vēlas sasniegt. Ar laiku šī degsme izgaisa, jo bija daudz dažādu ierobežojumu, tālie mērķi tika atlikti uz vēlāku laiku, un cilvēks pazuda savos īstermiņa mērķos. Ne velti saka, ka pagaidu risinājums parasti ir visilgstošākais. Koučings palīdz cilvēkam iedegties atkal no jauna un saskatīt ilgtermiņa mērķi, jeb savu vīziju un misiju. Šobrīd Pasaule mainās un mums ir izvēle – vai nu mainīties ar to kopā, vai atpalikt, un dzīvot pagātnes ilūzijās.

Vislabāko risinājumu izdodas sasniegt tad, kad esam paši sapratuši un paši nonākuši pie lēmuma, kas un kā darāms. Koučs palīdzēs atrast virzienu un neapstāties pusceļā, bet jūs pats atrisināsiet sev svarīgo situāciju un izdarīsiet pats savu izvēli. Ieguvums ir abpusējs – kouča gandarījums ir apmierināts klients, un neapstrīdams pierādījums tam, ka viss notiek!

Autors: Elita Kazaine, deOtus.lv
Foto: lostintheredwoods/ https://www.flickr.com/photos/meghannfinn/ / https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/