Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Tirgus izpēte – iespēja strauji attīstīties un kļūt par savas nozares līderi

Mūsdienās arvien nozīmīgāku lomu uzņēmuma veiksmīgā attīstībā spēlē tirgus izpēte. Uzņēmuma veiksme tirgū ir tiešā mērā saistīta ar uzņēmēja prasmi un spējām orientēties tirgus situācijā un veikli reaģēt uz tā pārmaiņām. Uzņēmējiem jāpatur prāta, ka patērētāja vēlmes un vajadzības ir visu uzņēmēju darbības izejas punkts. Lai piesaistītu klientus un sniegtu tiem vēlamo, svarīga ir tirgus izpēte, kas atbild uz svarīgiem jautājumiem, tai skaitā dod iespēju iegūt kvalitatīvu informāciju ar tirgu saistīto problēmu identificēšanu un risināšanu. Neatkarīgi no tā, vai savu biznesu esat uzsākuši nesen, vai tajā darbojaties jau ilgstoši, tirgus izpēte ir svarīgs process, kam jāpievērš īpaša vērība.

Lai atbalstītu uzņēmuma soļus ceļā uz sasniegumiem, Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs (SDTIC) piedāvā unikālu iespēju uzņēmumiem pieteikties tirgus izpētei. Individuāli pielāgojoties katra uzņēmuma specifikai, nākotnes vīzijām un esošajai pozīcijai tirgū, speciālisti izvērtēs uzņēmumu, skatīs tā piemērotību un atbilstību konkrētiem tirgus segmentiem, veiks iedzīvotāju (potenciālo klientu) aptaujas, novērtēs zīmola atpazīstamības kvalitāti un mehānismus, ja uzņēmums jau ir pastāvošs, tad veiks tā darbinieku apmierinātības pētījumus, tāpat arī klientu apmierinātības pētījumus, sniegs konsultācijas uzņēmuma profesionālai attīstībai, veiks patērētāju analīzi, reklāmu testu un efektivitātes mērījumus, produktu testus un web omnibusu, kā arī veiks jebkuru citu tirgus izpētes pētījumu, pēc konkrētas vēlēšanās.

SDTIC darbojas jau kopš 2008. gada un izveidojis veiksmīgu sadarbību gan ar Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centru (LUAC), gan Rīgas Psiholoģijas skolu. Sadarbība ar jomas profesionāļiem un ekspertiem palīdzējusi rast precīzākās atbildes uz uzņēmumu un organizāciju jautājumiem, katram piemērojot izdevīgāko izpētes veidu. Liekot lietā savu pieredzi un turpinot veiksmīgo sadarbību ar iepriekš nosauktajām institūcijām, STDC aicina uzņēmumus pieteikties sekojošiem pētījumiem:

Uzņēmuma izvērtēšana

Jebkuras organizācijas mērķis ir darboties veiksmīgi – īstenot uzstādītos mērķus un atbilstoši vajadzībām izvirzīt jaunus. Piedāvājam izvērtēt organizācijas priekšrocības, vājības, iespējas izaugsmei un apdraudējumu esošajai darbībai, lai saprastu, kā rīkoties nākotnē.

Zīmolu novērtēšana

Zīmols ir organizācijas seja. Tas ietver organizācijas atpazīstamību un priekšstatu par komunikāciju. Attieksme pret zīmolu un asociācijas, rada attieksmi pret organizāciju. Novērtējot zīmolu iespējams uzzināt: vai patērētāji to atpazīst; ar ko tas tiek asociēts; ar ko zīmols atšķiras no konkurentu zīmoliem; kādas emocijas rada zīmola pieminēšana; cik tas ir efektīvs – vai veicina preču / pakalpojuma pārdošanu; kā un kur zīmols komunicē ar patērētāju.

Darbinieku apmierinātības pētījumi

Apmierināti darbinieki ir uzņēmuma darbības efektivitātes pamats. Darbinieku apmierinātības pētījumos iespējams noskaidrot: kāda ir organizācija kā darba vieta; cik uzticami ir darbinieki; kāds ir vēlamais, reālais atalgojums; kādos apstākļos darbinieki mainītu darba vietu; kādus resursus iespējams ekonomēt; ko būtu ieteicams mainīt un uzlabot u.c.

Klientu apmierinātības pētījumi

Veicot klientu apmierinātību iespējams: uzlabot peļņas rādītājus; noskaidrot cenas atbilstību klientu iespējām; noskaidrot neīstenotās klientu vajadzības; izvērtēt apmierinātību ar preces dizainu; izvērtēt pieejamību precei un rast atbildes uz citiem svarīgiem jautājumiem.

Patērētāju analīze

Ikvienam preču un pakalpojumu piegādātājam ir izdevīgi zināt, kā pašreizējā tirgus situācijā uzvedas patērētājs, lai to izmantotu savā labā. Patērētāju uzvedības analīze paredz uzzināt: kādas preces un pakalpojumi ir pieprasīti tirgū; cik no saviem ienākumiem patērētāji tērē precēm / pakalpojumiem; kādi faktori motivē patērētāju iegādāties preci / pakalpojumu; kādi ir patērētāju nākotnes nodomi; kādos apstākļos patērētājs mainītu savu rīcību u.c.

Reklāmu testi un efektivitātes mērījumi

Reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā. Reklāmu testos tiek noskaidrots vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu. Ar reklāmu testu palīdzību iespējams noskaidrot: reklāmas atpazīstamību – vai, kur un cik bieži tā tiek pamanīta; reklāmas pievilcību – vai to ir patīkami skatīties; kādas emocijas reklāma rada; reklāmas efektivitāti – vai reklāma mudina patērētāju iegādāties preci.

Produktu testi

Produktu testi ir svarīgi esošo produktu novērtējumā un jaunu produktu izstrādē. Tajos iespējams noskaidrot: attieksmi pret produkta dizainu, izpratni par produktu lietošanu, vēlamo tirgus cenu – cik patērētāji ir gatavi maksāt par preci / pakalpojumu, piemērotākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, nepieciešamās izmaiņas esošam produktam u.c.

Web omnibuss

Pēc LR Centrālās statistikas pārvades datiem, internetu regulāri (reizi nedēļā) lieto 80% Latvijas iedzīvotāju. Vēl vairāk ir tie, kas internetu lieto neregulārāk. Tas ir pietiekami liels cipars, lai iegūtu sabiedrības viedokli par dažādam tēmām. Web omnibuss ir lētāks un ātrāks par tradicionālo un piedāvā dažādas iespējas.

Plašāka informācija un pieteikuma forma šeit: http://klientuserviss.lv/tirgus-izpete