Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Mārketinga audits – iespēja uzzināt, vai uzņēmumam ir izredzes tirgū

Ar mārketinga audita palīdzību var atklāt uzņēmuma vājās vietas, kuras ir jāuzlabo!

Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu izvēlas veikt mārketinga auditu, kas nodarbojas ar uzņēmumam visaktuālāko mārketinga komunikāciju problēmu identificēšanu. Mārketinga audits būtībā ir biznesa komerciālās dzīvotspējas, ekonomiskās darbības sfēras novērtējums un atbildes meklēšana uz jautājumu – kādas ir šī uzņēmuma perspektīvas tirgū. Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem veic mārketinga auditu, lai palīdzētu pilnveidot esošās stratēģijas un apskatīt efektīvāku stratēģiju paņēmienus katrā konkrētajā situācijā.

“Mārketinga audits ir sistemātisks, kritisks un objektīvs pētījums par uzņēmuma ārējās ekonomiskās vides stāvokli, tā mērķiem un stratēģijām mārketinga jomā. Audits nosaka esošās un nākotnes iespējas uzņēmuma saimnieciskajai darbībai, iespējamās problēmas un palīdz izstrādāt rīcības plānu, ar kura palīdzību jūs varat uzlabot uzņēmuma stāvokli, izmantojot mārketinga instrumentus,” skaidro Alberta Uzņēmumu grupas vadītājs Alberts Jodis.

Mārketinga auditā ietilpst visi mārketinga elementi: uzņēmuma mērķi un stratēģijas mārketinga jomā, cenu politikas efektivitāte, esošais tirdzniecības tīkls un tā attīstības virzieni, reklāmas un produktu veicināšanas formas tirgū, pārdoto produktu un pakalpojumu klāsta izmaiņas, pārdošanas prognožu ticamība, pareiza izvēle utt.

Mārketinga audita iezīme ir tā vienlīdzīga piemērojamība gan esošajiem uzņēmumiem, gan esošajiem uzņēmējdarbības veidiem, gan jauniem projektiem.

Veicot mārketinga auditu, ikviens uzņēmums var iegūt pilnu informāciju par uzņēmuma vides raksturojumu, nepilnībām uzņēmumā un iespējām tās pilnveidot un uzlabot. Ar mārketinga audita palīdzību var atklāt uzņēmuma vājās vietas, kuras ir jāuzlabo.

Plašāka informācija par Alberta Uzņēmumu grupas pakalpojumiem un pieteikuma forma: http://pieteikums.lv/alberts.