Pakalpojumi

Random entry RSS

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Sponsorēšana

  traditional-business-1238212

  Sponsorēšana ir ievērojami mainījusi savu sākotnējo veidolu un kļuvusi par efektīvu un pārdomātu reklāmas līdzekli. Sponsorēšana rodas brīdī, kad uzņēmums paredz finansiālu līdzekļu/resursu piešķiršanu pasākumam vai notikumam apmaiņā pret publicitāti vai cita rakstura saistībām ar  šo pasākumu vai notikumu. Tradicionāli ar sponsorēšanas palīdzību tiek veicināts kontakts ar potenciālo auditoriju. Pēdējo gadu laikā sponsorēšana kļūst arvien […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Lobēšana

  5741454316_1c69c2cd17_o

  Lobēšana ir sabiedrisko attiecību forma, kas ietver uzņēmuma un likumdevēja orgānu savstarpējās attiecības konkrētu likumu, normatīvo aktu izmaiņu, grozījumu vai papildinājumu gadījumos. Pielietojot veiksmīgus lobēšanas pasākumus, iespējams aizsākt veiksmīgu sadarbību ar valdības, valdošo partiju pārstāvjiem un netieši piedalīties un ietekmēt procesus, kas skar konkrēto, uzņēmuma interešu lokā esošo, normatīvo aktu izmaiņas. Lobēšana ir informācijas sniegšana, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Attiecības ar presi un viedokļu līderiem

  vintage-camera-3-1420696

  Sabiedriskās attiecības ir  mērķtiecīgi plānots un vadīts pasākumu kopums, kas veido un uztur Jūsu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, kā arī informē sabiedrību par Jūsu uzņēmuma darbību, mērķiem un filozofiju, tādā veidā vairojot klientu un patērētāju uzticību uzņēmumam un tā produktam. Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas jeb darbības lauki. Šīs aktivitāšu sfēras ir saistītas ar  popularitātes celšanu, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Tiešais mārketings

  File Name      	:DSCN0201.JPG
File Size      	:694.8KB(711435Bytes)
Date Taken      	:2002/12/11 21:10:05
Image Size      	:2048 x 1536
Resolution      	:300 x 300 dpi
Number of Bits    	:8bit/channel
Protection Attribute 	:Off
Hide Attribute    	:Off
Camera ID      	:N/A
Camera        	:E885
Quality Mode     	:FINE
Metering Mode    	:Spot AF Area
Exposure Mode    	:Programmed Auto
Speed Light     	:No
Focal Length     	:11.1 mm
Shutter Speed    	:1/35.1second
Aperture       	:F3.2
Exposure Compensation	:-1.0 EV
White Balance    	:Auto
Lens         	:Built-in (Wide Converter)
Flash Sync Mode   	:N/A
Exposure Difference 	:N/A
Flexible Program   	:N/A
Sensitivity     	:ISO200
Sharpening      	:Auto
Image Type      	:Color
Color Mode      	:N/A
Hue Adjustment    	:N/A
Saturation Control  	:Normal
Tone Compensation  	:Auto
Latitude(GPS)    	:N/A
Longitude(GPS)    	:N/A
Altitude(GPS)    	:N/A

  Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā. Tiešā mārketinga priekšrocības Tiešā mārketinga neatņemama sastāvdaļa ir klientu datu bāze, kas ļauj atlasīt konkrētus tirgus segmentus […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas suvenīri

  vintage-seal-3-1156659

  Biznesa dāvanas ir bonusi materiālu lietu izpausmē, kuri tiek piešķirti esošajiem klientiem kā pateicība par veiksmīgu sadarbību vai potenciālajiem klientiem ar vēlmi dibināt kontaktus un veicināt sadarbības iespējas. Oriģinālu biznesa dāvanu iespējas ir plašas, sākot ar klasiskām vērtībām un beidzot ar vairāk oriģināliem risinājumiem un priekšmetiem. Alberts saviem klientiem izgatavo  biznesa dāvanas, kas visspilgtāk atspoguļo […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas plānošana

  2707796714_560af05de4_o

  Pēc reklāmas stratēģijas izstrādes un mērķu izvirzīšanas, ir jāpievēršas reklāmas plāna sagatavošanai. Jautājums par to, vai ir iespējama visu ideju realizācija, parasti apstājas pie finansēm, līdz ar to reklāmas budžeta izstrāde kļūst par galveno reklāmas plāna sastāvdaļu. Uzņēmums vēlas iztērēt līdzekļus saprātīgā daudzumā: ne vairāk, cik tas ir nepieciešams, kā arī ne mazāk, lai iepriekš […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas kampaņu stratēģija

  404448723_d7a9f74081_o

  Reklāmas un komunikācijas stratēģijas izstrāde ir viens no svarīgākajiem reklāmas kampaņas veidošanas posmiem. Viens no pirmajiem soļiem, izstrādājot reklāmas un komunikāciju stratēģiju, ir reklāmas mērķu noteikšana. Šiem mērķiem ir jābalstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par – kopējo tirgus situāciju, – mērķa tirgus apzināšanu, – preces pozicionēšanu, – vienota mārketinga kompleksa izstrādi. Reklāmas mērķis ir konkrēta […]

  Lasīt tālāk