Pakalpojumi

Random entry RSS

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Sponsorēšana

  Sponsorēšana ir ievērojami mainījusi savu sākotnējo veidolu un kļuvusi par efektīvu un pārdomātu reklāmas līdzekli. Sponsorēšana rodas brīdī, kad uzņēmums paredz finansiālu līdzekļu/resursu piešķiršanu pasākumam vai notikumam apmaiņā pret publicitāti vai cita rakstura saistībām ar  šo pasākumu vai notikumu. Tradicionāli ar sponsorēšanas palīdzību tiek veicināts kontakts ar potenciālo auditoriju. Pēdējo gadu laikā sponsorēšana kļūst arvien […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Lobēšana

  Lobēšana ir sabiedrisko attiecību forma, kas ietver uzņēmuma un likumdevēja orgānu savstarpējās attiecības konkrētu likumu, normatīvo aktu izmaiņu, grozījumu vai papildinājumu gadījumos. Pielietojot veiksmīgus lobēšanas pasākumus, iespējams aizsākt veiksmīgu sadarbību ar valdības, valdošo partiju pārstāvjiem un netieši piedalīties un ietekmēt procesus, kas skar konkrēto, uzņēmuma interešu lokā esošo, normatīvo aktu izmaiņas. Lobēšana ir informācijas sniegšana, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Attiecības ar presi un viedokļu līderiem

  Sabiedriskās attiecības ir  mērķtiecīgi plānots un vadīts pasākumu kopums, kas veido un uztur Jūsu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, kā arī informē sabiedrību par Jūsu uzņēmuma darbību, mērķiem un filozofiju, tādā veidā vairojot klientu un patērētāju uzticību uzņēmumam un tā produktam. Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas jeb darbības lauki. Šīs aktivitāšu sfēras ir saistītas ar  popularitātes celšanu, […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Tiešais mārketings

  Tiešais mārketings laika gaitā ir manāmi attīstījies un šobrīd tiešā mārketinga metodes tiek aizvien plašāk pielietotas. Tiešais mārketings ir reklāmas veids, kas uzrunā katru potenciālo pircēju/klientu individuāli, un līdz ar to dod lielāku atdevi visam mārketinga pasākumam kopumā. Tiešā mārketinga priekšrocības Tiešā mārketinga neatņemama sastāvdaļa ir klientu datu bāze, kas ļauj atlasīt konkrētus tirgus segmentus […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas suvenīri

  Biznesa dāvanas ir bonusi materiālu lietu izpausmē, kuri tiek piešķirti esošajiem klientiem kā pateicība par veiksmīgu sadarbību vai potenciālajiem klientiem ar vēlmi dibināt kontaktus un veicināt sadarbības iespējas. Oriģinālu biznesa dāvanu iespējas ir plašas, sākot ar klasiskām vērtībām un beidzot ar vairāk oriģināliem risinājumiem un priekšmetiem. Alberts saviem klientiem izgatavo  biznesa dāvanas, kas visspilgtāk atspoguļo […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas plānošana

  Pēc reklāmas stratēģijas izstrādes un mērķu izvirzīšanas, ir jāpievēršas reklāmas plāna sagatavošanai. Jautājums par to, vai ir iespējama visu ideju realizācija, parasti apstājas pie finansēm, līdz ar to reklāmas budžeta izstrāde kļūst par galveno reklāmas plāna sastāvdaļu. Uzņēmums vēlas iztērēt līdzekļus saprātīgā daudzumā: ne vairāk, cik tas ir nepieciešams, kā arī ne mazāk, lai iepriekš […]

  Lasīt tālāk

 • Dalies, , Google Plus, Pinterest,

  Posted in:

  Reklāmas kampaņu stratēģija

  Reklāmas un komunikācijas stratēģijas izstrāde ir viens no svarīgākajiem reklāmas kampaņas veidošanas posmiem. Viens no pirmajiem soļiem, izstrādājot reklāmas un komunikāciju stratēģiju, ir reklāmas mērķu noteikšana. Šiem mērķiem ir jābalstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par – kopējo tirgus situāciju, – mērķa tirgus apzināšanu, – preces pozicionēšanu, – vienota mārketinga kompleksa izstrādi. Reklāmas mērķis ir konkrēta […]

  Lasīt tālāk