Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Efektīvs veids, kā sasniegt mērķauditoriju – integrētā mārketinga komunikācija

Integrētais mārketings veido pieredzi, kurā patērētāji mijiedarbojas ar zīmolu!

Ņemot vērā digitalizācijas nebeidzamo attīstību un to, ka arvien populārāki kļūst dažādi sociālie tīkli, mārketinga kanāla izvēles procesā arvien aktuālāka kļūst integrētās mārketinga komunikācijas izmantošana, dažādu mediju kombinēšana, kā arī jauni mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanāli. Integrētā mārketinga mērķis ir radīt vienotu pieredzi, lai patērētāji mijiedarbotos ar zīmolu un uzņēmumu. Alberta Uzņēmumu grupa palīdz integrētas mārketinga organizācijas izveidošanā, nodrošinot, ka uzņēmums izmanto visas ar to saistītās iespējas.

Integrētais mārketings veido pieredzi, kurā patērētāji mijiedarbojas ar zīmolu. Integrētā mārketinga komunikācija paredz elastīgumu, ņemot vērā mainīgu tirgus situāciju.

Integrētā mārketinga mērķis ir savienot visus mārketinga komunikācijas aspektus, piemēram, reklāmu, pārdošanas veicināšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu un sociālos plašsaziņas līdzekļus. Lai varētu efektīvāk ietekmēt patērētājus, nepieciešama integrētā pieeja mārketinga komunikācijai, kuras pamatā ir sinerģijas efekts. Sinerģijas efekts veidojas dažādu sistēmu vai vienas sistēmas elementu apvienošanas rezultātā.

Atkarībā no komunikācijas mērķa uzņēmums var izvēlēties vienu mārketinga komunikācijas elementu vai veidot integrēto mārketingu no vairākiem elementiem. Populārākie no tiem ir:

  • Reklāma;
  • Sabiedriskās attiecības;
  • Tiešā pārdošana;
  • Noieta veicināšana;
  • Alternatīvais mārketings;
  • Interaktīvais mārketings.

Plašāka informācija par Alberta Uzņēmumu grupas pakalpojumiem un pieteikuma forma: http://pieteikums.lv/alberts