Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Pirmais solis, darbojoties pie uzņēmuma identitātes pilnveides, ir esošā zīmola izpēte

Arvien vairāk uzņēmumu kā attīstības veidu izvēlas korporatīvās identitātes izveidošanu vai pilnveidošanu!

Pieaugot konkurencei un klientiem kļūstot prasīgākiem, arvien vairāk uzņēmumu kā attīstības veidu izvēlas korporatīvās identitātes izveidošanu vai pilnveidošanu. Korporatīvās identitātes mērķis ir akcentēt uzņēmuma nozīmīgākās vērtības, tā produkcijas vai pakalpojumu īpašības un izcelt uzņēmumu konkurentu vidē.

Lai izstrādātu, uzlabotu vai pilnībā atjaunotu korporatīvo identitāti vispirms ir nepieciešams veikt izpēti par uzņēmuma atpazīstamību ar mērķi izzināt klientu attieksmi, rīcību, vēlmes un vajadzības. Izpētes procesa rezultātā iegūtā informācija ļauj pievērsties dizaina elementu pilnveidošanai, jo dizaina izstrāde ir atbildīgs etaps korporatīvās identitātes radīšanas procesā. Svarīgi ir atrast īsto ideju un elementus, kas veidos uzņēmuma kopējo tēlu un radīs pozitīvu atpazīstamību sabiedrībā.

Alberta Uzņēmumu grupa vadītājs Alberts Jodis norāda: “Pilnveidojot uzņēmuma identitāti, ir rūpīgi jāizpēta esošais zīmols un klientu asociācijas, lai atrastu pareizo pieeju, kas uzrunātu esošos un jaunos uzņēmuma klientus. Jo uzņēmumiem ar pārdomātu korporatīvu identitāti vienmēr būs salīdzinoši labākas izaugsmes priekšrocības.”

Alberta Uzņēmumu grupa saviem klientiem veido korporatīvo identitāti, lai klienti nonākot saskarsmē ar uzņēmumu to atcerētos arī tad, kad produkts, uzņēmuma aģents vai reklāmas buklets neatrodas vairs tā redzeslokā. Uzņēmuma personība tiek izcelta starp citiem uzņēmumiem un konkurentiem, kā arī klienta partneriem ir patīkami sadarboties ar spilgtu uzņēmumu, kurš apzinās sevi, savu identitāti, māk to pasniegt, rūpējas par sevi, saviem darbiniekiem un klientiem, kā arī ciena konkurentus.

“Vissvarīgākais ir tas, lai korporatīvā indentitāte atbilstu uzņēmuma mērķiem un tās mērķauditorijai. Strādājot pie uzņēmuma tēla ir svarīgi izcelt uzņēmumu kā personību, radot oriģinālu uzņēmuma identitāti, kas veicinātu uzņēmuma kā savas nozares līdera asociācijas,” uzsver A. Jodis.

Plašāka informācija par Alberta Uzņēmumu grupas pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/alberts